Comunicat de suport del sindicat AMES al Manifest de la Plataforma del Vallès publicat el 17 de novembre de 2005 i al Manifest de l'IES L'Alzina.

El sindicat AMES vol expressar públicament el seu suport a la major part de les idees exposades en el manifest de la Plataforma del Vallès sobre el «Pacte Nacional per a l’Educació" i en el manifest de l'IES L'Alzina sobre la situació del nostre sistema educatiu.

Considerem que amb el sistema educatiu que es proposa en el "Pacte Nacional per a l'Educació" i en la LOE, els centres d'ensenyament Secundari públics i una gran part dels centres concertats es transformaran en meres guarderies d'adolescents sense cap objectiu acadèmic ni formatiu. Degut a això, la tasca del professorat quedarà reduïda a ser simple entretenidors-guardians de nens i adolescents.

Pensem que amb el model educatiu que es deriva del "Pacte Nacional per a l'Educació" i de la LOE, s'incompleix l’obligació de tot Estat de protegir als seus ciutadans de possibles fraus, ja que no s'estableix cap control extern amb valor acadèmic durant tot l’ensenyament obligatori.

Per tot això el sindicat AMES vol manifestar públicament que continuarà treballant, amb els mitjans que decideixi el professorat en les properes eleccions i juntament amb els altres sindicats de Secundària, per fer possible canviar aquestes lleis i recuperar els objectius d'aprenentatge i d'educació propis de la Secundària.

Barcelona, 21 de novembre de 2005

Sindicat AMES