Honorable Senyora Marta Cid

Consellera d'Educació

Generalitat de Catalunya

Honorable Consellera,

Els sindicats de professors d’educació Secundària AMES i ASPEPC li demanem que a Catalunya els alumnes d’ESO i Batxillerat que tenen assignatures suspeses en acabar el curs escolar el mes de juny, tinguin la possibilitat de fer exàmens extraordinaris de recuperació el mes de setembre. Li adjuntem les adhesions que ja hem rebut a aquesta proposta. Es tracta de la sol·licitud de 49 Claustres de Professors, 25 Consells Escolars, 36 AMPAs i 723 professors a títol personal. Li demanem que tingui en consideració totes aquestes peticions a favor d'una mesura que, sens dubte, contribuiria a la millora de l'educació en el nostre país. No implicaria cap endarreriment de l'inici del curs perquè es podria començar amb classes de repàs del curs anterior.

Com a professionals de l'ensenyament Secundari des de fa ja molts anys considerem que cal oferir una segona oportunitat al setembre als alumnes que el mes de juny tenen assignatures suspeses, per afavorir així que puguin assolir els coneixements mínims necessaris abans de començar el curs següent, per poder educar-los en l'esforç i la responsabilitat i per poder ajudar a les famílies en l'educació dels seus fills durant l'estiu.

Els sindicats de professors AMES i ASPEPC li sol·licitem que en la futura Llei Catalana de l'Educació es torni a establir les nostres tradicionals proves extraordinàries de recuperació del mes de setembre, a tots els cursos de l'ESO i del Batxillerat. Igualment li demanem que des del seu Departament es plantegi al MEC la conveniència i la necessitat d'establir aquesta mesura en la futura Llei Orgànica de l'Educació (LOE).

Atès que la redefinició per part del Departament d'Ensenyament d'aquest tema serà cabdal per assolir un ensenyament català de qualitat, aprofitem l'avinentesa per sol·licitar-vos una entrevista personal per parlar sobre aquest tema. Moltes gràcies

Barcelona, 5 de maig de 2005

Atentament.

 

Antonio Jimeno Pere Barat

President d’AMES Vicesecretari General d’ASPEPC

T: 659 002 871 T: 669406383

AMES. Apartat de Correus, 20091 08080 Barcelona http://amesweb.tripod.com

ASPEPC. C/ Pelai, 12 7-D 08001 Barcelona http://www.aspepc.es