ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS – SEGONA CIRCULAR

 

Benvolgut/da company/ya,

 

Estem a l’espera que es publiqui en el DOGC la convocatòria d’accés als Cossos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Escoles Oficials d’Idiomes. Hi ha 1.203 places. Segurament es publicarà la primera quinzena de novembre. En quant surti t’informarem personalment.

 

Ja hem organitzat les sessions d’orientació i ajuda sobre com preparar aquest accés. En primer lloc es farà una sessió presencial en la que s’explicaran les bases de la convocatòria i es respondrà a les preguntes dels assistents. Aquesta sessió es farà a Barcelona i també a Tarragona, Lleida i Girona si abans els preinscrits confirmen la seva assistència. Es faran en una tarda de dimecres o divendres o en un matí de dissabte. Aquesta sessió es farà immediatament desprès que es publiqui la convocatòria en el DOGC. Si posteriorment els inscrits ho consideren convenient es farà una segona o tercera sessió.

 

Les sessions seran impartides per dos inspectors catedràtics de Secundària i dos catedràtics que ja han estat membres de tribunals. Donat que algunes persones ens han comunicat la seva impossibilitat d’assistir, tot el que es dirà i les respostes a les preguntes es penjaran a la WEB d’AMES (www.ames-fps.com).

 

Cada interessat tindrà una contrasenya personal per accedir-hi. En aquest moment ja s’han penjat tres documents. En el cas que tu ens vulguis fer alguna pregunta ja ho pots fer enviant un e-mail a: ames@telefonica.net 

 

A la WEB d’AMES es penjaran tots els materials necessaris: explicacions sobre com emplenar la sol·licitud, exemples de com redactar el Projecte vinculat a un Departament Didàctic, indicacions sobre els aspectes a tenir en compte en l’entrevista encaminada a l’avaluació de l’activitat docent per part de l’inspector, eines i pautes a seguir per l’autovaloració dels mèrits, etc.

Avisarem personalment a tots els inscrits sobre el desenvolupament del procés: sobre si ha sortit a la llista d’admesos o a la d’exclosos, dels temps que té per completar o rectificar la seva sol·licitud, sobre la data, hora i lloc on ha de fer l'acte de presentació i l'inici de les proves, etc.

A més respondrem a totes les preguntes dels inscrits via e-mail i també via telefònica de dilluns a divendres de 17 a 20h.

Aquestes sessions d’orientació seran totalment gratuïtes pels afiliats. El cost d’afiliació és de 50 € l’any. Per afiliar-se simplement s’ha d’omplir la fitxa que trobaràs a:

https://amesweb.tripod.com/formularifitxaames.htm

Aquesta quantitat és pot desgravar a la Declaració de renda. Els afiliats al sindicat AMES tenen dret a disposar d'assessorament laboral gratuït, de preus reduïts en els procediments jurídics, de reduccions en viatges de turisme, de tracta preferent en un determinat banc i de participar en les assemblees i reunions sectorials del sindicat.

Per als no afiliats el cost és de 80 € que s’han d’ingressar al compte del sindicat. Per fer-ho prèviament s’ha d’enviar un e-mail indicant el nom, cognom, i telèfon a: ames@telefonica.net

Una molt cordial salutació

Barcelona, 31 d’octubre de 2007 

 

Sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES)

http://www.ames-fps.com