Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

Valoració del Sindicat AMES de la retallada econòmica establerta en els pressupostos del 2012

Entre les mesures proposades per reduir 860 milions d'euros en sous de funcionaris públics, les dues partides més importants són la reducció en els complements específics a les dues pagues extres (306 M euros) i la reducció en els sexenis, nivells de carrera i trams docents (297 M euros).

Alguns sindicats han convocat concentracions de protesta que ens semblen oportunes, perquè el Govern no ha retallat igualment en altres aspectes com són els alts sous i les elevades dietes dels alcaldes, consellers i alts càrrecs polítics i ex-càrrecs d'Ajuntaments, Govern, Parlament, Consells Comarcals, Diputacions i treballadors de TV3, ni en entitats prescindibles com són les ambaixades a l'estranger.

Alguns sindicats també han proposat determinades mesures en el centres educatius, que nosaltres no compartim, com la no realització de sortides, la no assistència a reunions no obligatòries o l'assistència passiva a les obligatòries. Nosaltres considerem que això no arreglaria rés i perjudicaria greument a l'ensenyament públic, perquè podria provocar una important pèrdua de matrícula.

Barcelona, desembre de 2011

Sindicat AMES