RESUM DE L'ASSEMBLEA SOBRE LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES DE SECUNDÀRIA A CATALUNYA DEL DIA 21-XI-2001 A L'IES SANT JOSSEP DE CALASSANÇ (BARCELONA)

Persones a la Taula: David Brusi (Degà Facultat de Ciències. UdG), Xavier Gassiot (IES Vicens Vives de Girona), Antonio Jimeno (IES La Sedeta de Barcelona) i Isabel Yague (IES Les Vinyes de Santa Coloma). Assistents 140 professors d'ensenyament públic i privat.

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES SOBRE "DISTRIBUCIÓ DE TEMES I HORES PER LES CIÈNCIES" I SOBRE "MESURES D'ACTUACIÓ" (Ens posarem en contacte amb les persones que van fer propostes personals per poder treballar conjuntament. Moltes gràcies a tothom, especialment als assistents).

 

DISTRIBUCIÓ DE TEMES I HORES QUE DEMANEM

SI

NO

1) Estàs d'acord en demanar que la "FiQ" i la "BiG" a 3r i 4t d'ESO siguin dues matèries diferents, amb avaluacions i qualificacions diferenciades?

 100%

 

2) Estàs d'acord en demanar que aquestes matèries tinguin el mateix nombre d'hores que a les altres comunitats autònomes (CCAA)? És a dir:

  • 3r d'ESO à 2h/s de "FiQ" i 2h/s de "BiG"
  • 4t d'ESO à 3h/s de "FiQ" i 3h/s de "BiG"

 89%

 

3) Estàs d'acord que les Ciències al Batxillerat s'estructurin com a les altres CCAA? Es a dir:

  • 1r Batxillerat à "Biologia i Geologia" (4h/s) i "Física i Química" (4h/s) obligatòries per a tots els alumnes de la Modalitat "Ciències de la naturalesa i la Salut" (La "BiG" comprèn la fisiologia animal i humana)
  • 2n Batxillerat à Les nostres matèries de Modalitat serien: "Biologia" (4h/s), "CTMA (4h/s), "Física (4h/s) i "Química" (4h/s).

Aquest sistema assegura un mínim de "BiG" i de "FiQ" per a tots els alumnes de ciències i permet donar una fisiologia animal i humana, que ara no es dóna i que és molt convenient per accedir als estudis biosanitaris.

 67%

 

4) Proposta personal:

 

 

PROPOSTES D'ACTUACIÓ

SI

NO

1) ¿Estàs d'acord en escriure una carta a totes les Editorials de llibres de text, demanant que no facin un llibre amb continguts de "B, G, F i Q" per 3r d'ESO i un altre similar per 4t d'ESO, perquè això no permet que els professors de "FiQ" i els professors de "BiG" puguin triar llibres diferents?

 96%

 

2) ¿Estàs d'acord en demanar a tots els partits polítics presents al Parlament de Catalunya, que presentin una proposta no de llei, demanant al Govern de la Generalitat que l'ensenyament de les Ciències, al segon cicle de l'ESO i al Batxillerat, sigui impartit per professors especialistes i tingui un tractament horari no inferior al que tenen a les altres CCAA?

 96%

 

3) ¿Estàs d'acord en demanar al MECD que en la futura "Llei de la Qualitat de l'Educació" quedi corregit aquest aspecte del RD 3473/2000, donat que va contra la filosofia del propi RD (possibilitar el canvi de centre entre diferents CCAA) i contra la pròpia Llei, donat que el seu objectiu és augmentar la qualitat de l'ensenyament secundari?

 89%

 

4) ¿Estàs d'acord en demanar al Director General de l'Alta Inspecció del MECD, que els òrgans jurídics del Ministeri estudiïn si el disseny curricular suggerit a les Editorials incompleix el RD 3473/2000, en quant a continguts (falten molts temes) i normativa (no es compleix que s'estudiïn sis Optatives de Modalitat), i en tal cas que actuï com correspon?

 83%

 

5) ¿Estàs d'acord en fer un acte multitudinari en defensa de l'Ensenyament de les Ciències a Catalunya, de l'estil "un salt i un crit per la ciència". Es tractaria de fer un experiment en cooperació amb les Facultats de Geologia i Física, consistent en veure si milers d'alumnes saltant durant cinc minuts en un determinat punt de Barcelona, i altres en el seus respectius col·legis, són capaços de produir ones sísmiques, fins quants decibels arriben els seus crits i si per una ciutat es transmeten millor els sons greus o el aguts. El crit podria ser "visca la ciència" o un altre de similar. Als mitjans de comunicació els informaríem que també volem cridar l'atenció sobre la crítica situació en què ens trobem.

 42%

 

6) ¿Estàs d'acord en interposar un contenciós administratiu a través d'un advocat expert en dret administratiu per incompliment dels RRDD 3473 i 3474? (Pot ser que encara què tinguem raó, per raons polítiques, el MECD no vulgui actuar contra el Departament d'Ensenyament)

 61%

 

7) Proposta personal:

 

 

 

 

 

LA MILLOR MANERA DE COL.LABORAR AMB LES DESPESES QUE COMPORTEN AQUESTES PROPOSTES ES FER-SE SOCI D'AMES O FER UNA APORTACIÓ A: 2100-1117-04-0200067697

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A L'ASSOCIACIÓ-SINDICAL DE PROFESSORS "ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI" (AMES) (4.000 pessetes anuals)

Professor/a: _________________________________________________________

Domicili: carrer: __________________________________ nº ________ porta _____

Població: ____________________________________ Codi Postal _____________

Telèfon _________________ DNI ________________ e-mail ________________

Domiciliació de rebuts: Nº Compte:

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyor Director, li prego que atengui, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li presentarà l'associació "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

Signatura i data: _________________________

Donar aquesta butlleta ara o enviar-la a: AMES. Apartat de Correus 20.091 (08080) Barcelona. E-mail: ames@colegio.net WEB: http:// amesweb.tripod.com