RESPOSTA D’ASPEPC I AMES AL COMUNICAT SOBRE EL "COMPLEMENT DIF. NIVELL ESO" D’UN ALTRE SINDICAT

Recentment ha aparegut un butlletí sindical en el qual s’expliquen les raons del "Complement ESO" que reben els nostres companys mestres que fan classes a l’ESO. Unes explicacions que apareixen en un moment força sospitós, quan els sindicats de secundària ASPEPC i AMES estem duent a terme una campanya en la qual es reclama l’extensió d’aquest complement al professorat de Secundària. O no tan sospitós si considerem que l’autèntic objecte d’aquest "manifest" és entrar a mata-degolla contra aquesta campanya, tot vessant contra ASPEPC i AMES, sense citar-nos, acusacions de "ranci corporativisme", "enyorants dels temps passats" i d’altres perles similars àdhuc, és clar, qüestionant la moralitat sindical de les nostres organitzacions. Davant d’aquesta crítica que voreja l’àmbit de l’insult, si és que no el traspassa, ASPEPC i AMES volem manifestar al professorat de Secundària el següent:

1) Qualsevol organització sindical té el dret a endegar les accions sindicals que consideri oportunes per tal de millorar la situació del col·lectiu al qual representa. També té el dret a opinar sobre les accions que els altres sindicats duguin a terme. Tanmateix, la crítica des dels tòpics, la prepotència i la desqualificació gratuïta sí que és de dubtosa moral sindical.

2) La funció prioritària d’un sindicat és la de lluitar per a l’assoliment de millores del col·lectiu que representa. Com a sindicats de Secundària, AMES i ASPEPC hem considerat oportú reclamar aquest complement des de la convicció que el nostre col·lectiu té el mateix dret legal i moral a percebre’l que els companys mestres que estan impartint primer cicle d’ESO.

3) En cap moment, l’argumentació de les raons per les quals el col·lectiu de Secundària té dret a aquest complement ha comportat la més mínima crítica al dret dels mestres de l’ESO a percebre aquest complement. Qui interpreti que s’està demanant que se’ls suprimeixi aquest complement no ha entès res o està obrant de mala fe. Es tracta, simplement, que el col·lectiu de Secundària , per les raons que ja vam exposar en el seu moment, el cobri també.

4) Si resulta que una reivindicació econòmica està, segons el sindicat autor del manifest, "allunyada de la realitat i les preocupacions" del professorat, ens preguntem quina deu ser llavors la funció d’un sindicat en l’opinió d’aquests companys i companyes. No és escadusser recordar que el professorat de Secundària ha perdut un 20% de capacitat adquisitiva en els darrers 10 anys.

5) Finalment, AMES i ASPEPC volem manifestar la nostra perplexitat i decepció pel fet que un altre sindicat es manifesti obertament en contra d’una reivindicació econòmica que, sense perjudicar ningú, afavoreix un dels col·lectius que aquest sindicat suposem que té també la intenció de representar...?

ASPEPC AMES