Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


ACCÉS ALS COSSOS  DE CATEDRÀTICS – QUINZENA CIRCULAR

Calendari de tribunals. Valen tots els anys de tutor. Consulta baremació Departament

Benvolgut/da company/a:

T'informem dels següents punts

1.) CALENDARI PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENTREVISTA AMB EL TRIBUNAL RELACIONADA AMB EL PROJECTE. En la següent adreça tens informació sobre que dia té previst que tu realitzis la defensa del projecte docent. Cal anar mirant aquesta informació per si el tribunal introdueix algun canvi. Per accedir, encara que posa DNI cal posar el NIF, és a dir la lletra final. Consulta tots els PDF fins que trobis el teu nom. Recorda que es pot portar un exemplar para consultar durant l'entrevista.

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte_cat/docs/

2.) ES TINDRAN EN COMPTE TOTS ELS ANYS DE TUTOR. En resposta al recurs de reposició presentat pel company José Luis Piñeiro, s'ha anul·lat l'exigència d'un complement específic per a la puntuació de l'exercici de les funcions de tutor. El nou barem del punt 1.2.5 és: Per cada any com a tutor d'ESO, de batxillerat, de cicles formatius, d'ensenyaments artístics i d'esports, 0,1500 punts. Per cada mes se sumaran 0,0125 punts. Puntuació màxima per aquest subapartat: 2,5000 punts.

Cal demanar un certificat al Director i portar-lo a SSTT (de tots els centres on has estat). Millor fer-ho abans del 28 d'abril.

La resolució esmentada és la RESOLUCIÓ EDU/1046/2008, de 7 d'abril, que va sortir en el DOGC del divendres 11/04/2008 http://www.gencat.net/diari/5109/08098076.htm

3.) CONSULTA DE LA PUNTUACIÓ AUTOMÀTICA DEL BAREM. Es farà de manera telemàtica. Per a la teva seguretat, per accedir-hi hauràs d’utilitzar l'usuari i la contrasenya dels serveis d’internet de l'XTEC (Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya). Termini: del 22 al 28 d'abril de 2008. Aquests dies són per acceptar o manifestar el teu desacord. Disposes de 15 dies per aportar als SSTT el que falti o no estigui bé en SSTT. A tots els falten els punts per tutoria d'ESO i Batxillerat abans de l'any 2004/2005 (Apartat 1.2.5), la tutoria de professors novells (Apartat 1.2.7) i els punts per representant del professorat en el Consell Escolar (Apartat 1.2.12).

Els mèrits que ja tenien recollits de cada aspirant respecte als apartat DIFERENTS al 2, 3.2 i 1.26 es poden consultar al portal EPOCA, en Mapa, Serveis epoca, Expedient, Consulta de Dades: https://epoca.gencat.net/

Et desitgem que tot et vagi molt bé. En qualsevol moment ens pots trucar al 659 002 871

Una molt cordial salutació

Barcelona, 15 d'abril de 2008

La Junta Directiva
"Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"
http://amesweb.tripod.com
T: 659 002 871