Proves externes al final de la Primària

Antonio Jimeno. President d'Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES).

El Punt (08/10/08). El Periódico (08/1008).

 

L'anunci del nostre president, el senyor José Montilla, referent a la prova externa que els alumnes de sisè de Primària faran el proper mes de maig, és una molt bona notícia si és un estímul cap a l'esforç. Per això és imprescindible que el resultat d'aquesta prova influeixi en l'avaluació final de l'alumne. Atès que la llei actual, la LOE, estableix que quan el centre determina que un alumne ha aprovat el sisè de Primària, aquest pot accedir a l'ESO sense necessitat de cap prova especial, és necessari que els resultats de la nova prova arribin als centres abans de finalitzar el curs, és a dir a principis de juny de 2009. D'aquesta forma, el centre disposaria d'una dada molt important per avaluar millor si un alumne està o no preparat per accedir a l'ESO. Com que també els pares rebran aquests resultats directament, tindran una dada més sobre la situació acadèmica del seu fill i entendran millor les qualificacions finals rebudes des del centre.

Si la noves proves es realitzessin com nosaltres acabem d'exposar, els alumnes de Primària treballarien molt més, els seus mestres augmentarien la seva il·lusió per preparar-los millor i les famílies s'implicarien molt més en la formació dels seus fills. Però, si els resultats de les futures proves arribessin després de realitzar-se l'avaluació final de Primària, no es podrien tenir en compte en ella, és a dir no influirien i, per tant, ja no serien un estímul cap a l'esforç. El país estaria invertint molts recursos econòmics i humans sense obtenir cap millora.

Respecte els nostres baixos resultats en l'informe PISA en comparació amb les deu comunitats autònomes comparades, ja que ocupem el novè lloc, només per davant d'Andalusia, cal dir que els nostres alumnes són tan intel·ligents com els altres i que si no obtenen millors resultats simplement és perquè el nostre sistema està mancat d'estímuls cap a l'esforç. Si s'establís una prova similar a l'anunciada al final de l'ESO, per a poder accedir al Batxillerat o a la FP, en pocs anys el nostre país estaria entre els deu millors en les proves PISA, que és el que ens correspon sent la desena potència econòmica mundial.

El govern no és l'únic que està a favor de les proves externes, també ho estan altres responsable polítics, com el secretari general d'UDC, el senyor Josep Maria Pelegrí, que ja fa dues setmanes va manifestar la seva necessitat, i el responsable d'educació del PPC, el senyor Rafael López, sempre i quan influeixin en la decisió sobre si un alumne passa de curs. Evidentment, els sindicats que sempre han estat en contra de l'esforç, tant de l'alumne per a passar de curs com del docent per a guanyar unes oposicions, ja s'han manifestat en contra. Només demanen el de sempre, més diners, com si amb més diners es pogués aconseguir que els alumnes s'esforcin més. La situació a la qual ens han dut amb el seu populisme sindical els desautoritza i seria un greu error seguir fent-los cas.

Antonio Jimeno. President d'Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES).