Proves externes al final de l'ESO

El Departament d'Educació ha anunciat que al final de l'ESO es farà una prova externa, és a dir una prova realitzada i corregida per professors externs al centre. Es tracta d'una mesura molt encertada per tres motius:

  1. Permetrà saber la preparació real dels alumnes de tots els centres de Catalunya i com varia aquesta a lo llarg dels anys. Això permetrà saber quines mesures educatives han estat encertades i quines no.
  2. Si els resultats arriben als centres abans de finalitzar el curs, aquests disposaran d'una dada objectiva molt important en el moment de decidir si l'alumne ha assolit o no els nivells de l'ESO. Això és fonamental per assegurar que tots els alumnes que desprès comencin la FP o el Batxillerat estan prou preparats per aprofitar aquests estudis. Sense aquestes proves el Batxillerat i la FP es dagradaran en poc temps.
  3. El tenir que rendir comptes fora del centre serà un gran estímul pels alumnes per a estudiar més, pels seus professors per ensenyar millor, pels equips directius per organitzar millor els centres i per les famílies per interessar-se més en l'educació i formació dels seus fills.

Sense aquestes proves és impossible millorar el nostre sistema educatiu. Desitgem que aquestes proves es facin bé i que, en els següents anys, incloguin totes les altres matèries de l'ESO.

Amb aquest tipus de control extern sí pot tenir sentit donar una major autonomia als centres, ja que aquesta és necessària per aconseguir que el màxim nombre d'alumnes superin les proves. D'altre banda, si hi ha un control extern de resultats, el risc d'una utilització incorrecta de l'augment de competències per part dels equips directius és molt més petit.

23 d'octubre de 2009

Sindicat AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)