REFORMA DE LA LOCE

A la WEB del MECD http://www.mec.es/ es pot consultar ja el text titolat "Una educación de calidad para todos y entre todos" que conté les bases sobre la reforma de la LOCE que vol realitzar l'actual equip del MECD. Els cinc canvis més importants són:


1. Que la repetició de curs ja no estarà vinculada a tenir més de dues assignatures suspeses sinó al que decideixi la Junta d'Avaluació, és a dir que es podrà passar de curs amb tres o més assignatures.

2. Que no es podrà repetir en cada un dels quatre cursos de l'ESO, sinó només dues vegades a tota l'ESO

3. La desaparició dels itineraris flexibles en el segon cicle de l'ESO, fórmula que legalitzava l'establiment de grups homogenis, una pràctica seguida en gran part del centres.

4. Que els Programes d'Iniciació Professional (PIP), pensats pels alumnes que no volen seguir estudiant, ja no es podran iniciar als 15 anys sinó als 16.

5. La desaparició de l'assignatura no confessional "Societat, cultura i religió" i la creació d'una nova assignatura de formació en valors anomenada "Educació per a la ciutadania".

Com sabeu en AMES sempre hem defensat que la promoció de curs havia d'estar vinculada a les qualificacions i havia de ser possible en cada curs, i que els itineraris flexibles era una bona solució pel tractament de la diversitat. El sindicat AMES, com membre de la Federació sindical de Professors de Secundària (FPS), federació que compren els sindicats AMES (Catalunya), ASPESCL (Castilla - León) i USPL (Canàries), ja va iniciar converses el passat mes de setembre amb el MECD.

Donat que els plantejaments de l'actual equip ministerial són molt diferents que els de l'anterior equip i que en les properes eleccions es pot produir un nou canvi de govern, per afavorir un possible Pacte d'Estat en l'Educació que ens doni per fi un sistema educatiu estable, vam pensar que el millor era demanar al MECD el següent: Anar a una Llei amplia (no reglamentista), és a dir una llei en la qual bàsicament es defineixi el que han de saber els alumnes en cada matèria al final de cada etapa i que permeti una gran llibertat d'actuació als centres, és a dir als professors, per a poder-se organitzar internament com considerin més convenient en funció de les característiques del seu alumnat.

Per a possibilitar aquesta major autonomia dels centres sense que ni les respectives Conselleries ni el Ministeri perdin la seva capacitat de controlar la qualitat de l'educació que reben els alumnes, la FPS va proposar al MECD l'establiment de proves d'accés al Batxillerat i a la FP posteriors al títol de l'ESO. Aquestes proves només les haurien de realitzar els alumnes que després de l'ESO volguessin seguir estudiant. No es tracta doncs d'una revalida de l'ESO sinó d'una prova externa sobre els coneixements indispensables per a poder iniciar amb expectatives d'èxit el Batxillerat i la FP.

A la FPS considerem que aquestes proves permetrien disminuir el fracàs escolar a l'ESO ja que es podrien disminuir les exigències finals en aquesta etapa sense posar en perill els nivells inicials de les etapes posteriors (Batxillerat i FP), ja que la major exigència es posaria en aquestes proves. A més, s'aconseguiria augmentar l'interès de l'alumnat de l'ESO que desitja seguir estudiant i, per tant, s'aconseguiria disminuir les repeticions de curs en el Batxillerat i augmentar el nivell i el prestigi de la nostra nova FP." Per consultar les característiques d'aquesta prova visiteu la nostra WEB: http://amesweb.tripod.com