Proposta del sindicat AMES a la federació sindical ASPEPC-SPS

Benvolguts companys,

Us escrivim per proposar-vos fer una pacte electoral entre vosaltres, la federació ASPEPC-SPS i nosaltres, el sindicat AMES. Totes dues entitats sabem que això és el que ens demanen casi tots els professors que pensen votar-nos. Si no ho fem, segurament augmentarà l'abstenció i els gran beneficiats de nou seran els grans sindicats que defensen l'actual sistema educatiu derivat de la LOGSE i ara de la LOE.

Us proposem consensuar un programa electoral, fer una llista electoral conjunta, establir un comitè d'enllaç per acordar les posicions de la candidatura a lo llarg del propers quatre anys i, en els altres temes, respectar les iniciatives que cada sindicat vulgui fer pel seu compte. Per a què el tema de les hores d'alliberació no sigui cap problema, nosaltres acceptem que la federació ASPEPC-SPS es quedi amb el 80% de les hores d'alliberació i el sindicat AMES només el 20% restant.

Com per preparar el programa i la campanya electoral es requereix molt de temps, necessitaríem la vostra resposta abans de l'inici de les vacances, és a dir abans del 30 de juny.

Us demanem que reflexioneu sobre la gravetat de la situació en que es troba l'ensenyament Secundari i, per tant, sobre la necessitat de posar-nos d'acord. No es tracta d'aconseguir simplement els vots suficients per cobrir les necessitats particulars de cada sindicat, sinó d'intentar constituir una gran força sindical que pugui defensar els interessos del professorat que pensa com nosaltres. És evident que en aquesta tasca no sobra ningú i que, en conseqüència, ara no toca optar per la confrontació sindical sinó per la cooperació sindical. Ens agradaria saber que penseu el mateix. Moltes gràcies.

Una molt cordial salutació.

Barcelona, 16 de maig de 2006

Antonio Jimeno

President del Sindicat AMES