Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


MILLORES LABORALS DEL PROFESSORAT DE FP

Detectada la disconformitat del professorat de cicles formatius de FP respecte l'Administració i els sindicats majoritaris, més preocupats per la resta dels docents, la coalició AMES-USOC, que es presenta per primera vegada a les eleccions sindicals de l'ensenyament públic de la FP, demana a l'Administració els següents aspectes:

RESPECTE enfront als suggeriments i queixes del professorat.
· Donant més autonomia als centres que volen innovar.
· Oferint-nos una gestió més propera i àgil.
· Protegit al professorat. Ara se'ns qüestiona amb massa facilitat.
· Millorant les condicions del treball.
· A una jubilació anticipada i incentivada, als 60 anys (pròrroga LOGSE)

FACILITAR les tasques que fan els companys, reduint les hores lectives
· De gestió directiva i coordinacions.
· De preparació, seguiment i avaluació de la FCT.
· De manteniment de les aules d'informàtica, intranet, xarxes…

PERMÍS retribuït, real i eficient per poder
· Assistir a congressos, fires i jornades d'interès professional. (1 setmana)
· Fer estades de formació en empreses. (2 mesos)
· Conèixer processos, tractament, tecnologies innovadores. (3 dies)

RECONEIXEMENT per accedir
· Amb decisió a noves lleis de suport i desenvolupament de la FP.
· Places per al professorat de cicles en serveis educatius com CRP, PTT.
· Promoció del professorat PT a PS per oposició restringida i promoció del professorat de cicles a la universitat.

CONSIDERACIÓ amb l'esforç, la feina feta i l'experiència.
· En la contractació de substituts i nous interins. Cal que coneguin l'especialitat on volen exercir la docència, i sobretot els continguts dels programes que impartiran.
· En la creació de centres integrats i/o de referència.
· Complement econòmic i reducció d'hores lectives en funció dels resultats de l'alumnat en noves proves d'accés als CFGS que siguin realment externes.

SUPORT DE LA INSPECCIÓ
· En el assessorament curricular, metodològic…
· Cos d'inspectors d'especialitats, per famílies professionals i delegació territorial.
· Reduint el nombre de centres per inspector/a.

MILLORES, com:
· JORNADA CONTINUADA, matí o tarda, incloent tota la dedicació.
· FP NOCTURNA (de 18 a 22 hores)
· 24 alumnes/grup màxim
· DESDOBLAMENTS en aquells crèdits d'una alta càrrega procedimental.
· Col·legi Professional de Titulats de Formació Professional
· Participació en els concursos de trasllats dels PT que imparteixen Tecnologia.

Sindicat AMES
www.ames-fps.com
T: 659 002 871
Sindicat USOC
www.usoc.es/ensenyament/
T: 933.298.111