MANIFEST DEL SINDICAT AMES RESPECTE AL PACTE NACIONAL PER L'EDUCACIÓ

AMES considera que el text definitiu del Pacte Nacional per l'Educació, presentat per la Consellera Marta Cid, és una oportunitat perduda per solucionar els greus problemes que avui pateix el nostre sistema educatiu. Les causes d'aquesta conclusió són:

1) Dedica molt poca atenció a la Secundària, l'etapa de 12 a 18 anys, que és on realment estan els problemes del nostre sistema educatiu. No tracta cap del greus problemes que pateix aquesta etapa: la manca d'estímuls que presenta el sistema, la falta de vies que donin satisfacció a les diferents capacitats i interessos de l'alumnat, el tractament dels conflictes a les aules, el greu fracàs escolar, la manca de vies alternatives pels alumnes que no volen estudiar, etc.

2) El Departament no vol assumir la seva responsabilitat de velar per evitar el frau educatiu, ja que no existeix cap control extern als centres sobre els coneixements reals dels alumnes al final de l'ESO. Amb la legislació vigent i amb la derivada de la LOE les Juntes d'Avaluació poden canviar les qualificacions finals dels alumnes sense cap prova escrita comparable. Això està portant que el nombre d'aprovats estigui en funció de les necessitats dels centres en quant a espais, estabilitat de les plantilles i prestigi del centre per poder aconseguir més alumnes. En resum, l'ensenyament secundari amaga avui un gran percentatge de frau a la societat. Molts pares pensen que els seus fills estan reben una bona preparació, quan en realitat estan perden els anys més importants a la seva formació per preparar la seva vida d'adult.

3) La quantitat que diu que es dedica a la Secundaria, un 80 milions d'euros, és insignificant, no queda clar a què es dedicaran i no apareixen a la memòria econòmica del Pacte.

4) Ignora els greus problemes que pateix el professorat de Secundària al no fer referència a l'elevat percentatge de baixes laborals per motius de depressions i estrès, causats per la pèrdua de la seva capacitat com a educadors i al poc valor real de les seves qualificacions per la promoció o no de curs dels seus alumnes. Ni a la manca d'estímuls professionals, ni a la manca d'una carrera docent, ni als seus drets sobre que es respecti la seva especialitat docent, ni al seus dret a ocupar els càrrecs en funció de capacitat i mèrits, etc.

En resum, el Pacte Nacional per a l'Educació no servirà per millorar la situació actual, donat que no aborda cap dels problemes importants del sistema educatiu català.

Barcelona, 17 de març de 2006

Sindicat de professors AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

www.ames-fps.com