Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

Creixement alarmant dels nomenaments de professors a proposta de les Direccions

Aquest curs s'ha observat un alarmant creixement del nombre de professors nomenats a proposta dels Directors, concretament ha estat d'un 25% i això vol dir més de 5300 professors i professores. Aquest procediment pot facilitar la tasca dels Directors i Directores, ja que aquest professorat difícilment contradirà les seves decisions, encara que siguin errors greus per a l'aprenentatge, però te tres grans defectes que molts directors no volen reconèixer i que el Departament té l'obligació de corregir:

1.) No assegura que l'alumnat tingui el millor professorat possible, ja que aquest no ha estat triat per un procediment que permeti comparar les capacitats de tot el professorat que podria haver estar interessat..

2.) Propicia que l'alumnat tingui professors no especialistes, ja que aquest professorat difícilment dirà que no a la proposta del Director/a respecte a impartir matèries que no són de la seva especialitat.

3.) Deixa la porta oberta a què els claustres dels centres acabin estant constituïts bàsicament pels familiars, amics i companys ideològics dels directors. És veritat que molts no ho faran, però alguns sí quer ho poden fer i les normes estan per a evitar-ho.

Davant d'aquesta situació proposem les següents mesures:

1.) Que s'estableixi una prova externa al final de la Primària per a poder accedir a l'ESO i una altre al final de l'ESO per a poder accedir al Batxillerat i la FP. Només amb aquestes proves es pot assegurar que els centres faran tot el que puguin per a tenir el millor professorat possible per ensenyar cadascuna de les matèries.

2.) Que els Directors facin arribar al Departament les seves necessitats de professorat, que es facin públics tots els llocs de treball disponibles amb les seves peculiaritats i que aquests siguin coberts per mitjà d'un concurs en base a capacitats i mèrits. Els percentatges de nomenaments a proposta de les Direccions ha de ser el mínim indispensable.

3.) Establir unes proves per estar a la llista d'interins/substituts i que siguin les capacitats i els mèrits i no només l'antiguitat el criteri a seguir per determinar l'ordre en aquesta llista.

4.) Que en aquest curs 2011/2012 es convoqui un concurs de trasllats a nivell de Catalunya.