INSTRUCCIONS PER CONSULTAR LA NÒMINA

Anar a ATRI ( https://atri.gencat.cat ) Usuari: Posar el NIF Contrasenya: (Si no se sap cal clicar a la línia inferior i omplir la sol·licitud. El sistema diferencia les majúsciles de les minúscules) --- Anar al menú superior a "Retribucions" --- "Nòmina actual" o a "Nómines anterior". El sistema demana una segona contrasenya (Si no és diferent de la primera contrasenya tornar a posar la primera) --- Si es vol, es pot anar a "Imprimeix rebut" i fer una impressió.