OPOSICIONS 2007 - 2010 I ACCÉS A ALTRES COSSOS (inclosos Catedràtics) .

1.) Nous temaris d'oposicions de Primària (desembre de 2006)

2.) Nous temaris d'oposicions de Secundària (desembre de 2006)

3.) La LOE y las oposiciones

4.) Les novetats més importants en les oposicions són: a) Que la presentació i la programació dels interins podrà ser substituïda per un informe de l'Administració, b) Que el Departament pot suprimir l'exercici pràctic en aquelles especialitats que consideri oportú. En el sindicat AMES considerem que saber resoldre exercicis pràctics és indispensables en moltes matèries i que no demanar-ho als opositors perjudicarà greument l'ensenyament públic. No entenem quines avantatges econòmiques o socials es poden derivar d'un ensenyament públic de menor qualitat.

5.) ALEGATO PÚBLICO DE UNA OPOSITORA CONTRA EL FORMATO DE OPOSICIÓN A PROFESORES DE SECUNDARIA PARA EL 2007 y 2009

5.) Esborrany del Document del MEC sobre l'accés a la funció pública del 21-11-06

6.) Nombre de places per especialitat a Catalunya