1.) PRIMER EXEMPLE DE COM EXPOSAR L'HORARI


L'horari dels professors d'ensenyament secundari es distribuirà de la manera següent:

2.) SEGON EXEMPLE DE COM EXPOSAR L'HORARI

L'horari dels docents s'ha elaborat segons l'Ordre Ministerial de 29 de juny de 1994, i es reparteix setmanalment de la següent manera: