Honorable Senyor Ernest Maragall

Conseller d'Educació

Generalitat de Catalunya

 

Honorable Conseller,

Som un grup d'alumnes de primer de Batxillerat de l'IES Domènech i Montaner. Ens dirigim a vostè per a exposar-li un greu problema que vostè pot solucionar. Aquest consisteix en què actualment els exàmens de recuperació de les assignatures que resten pendents durant el curs es realitzen els últims dies de juny, només uns pocs dies desprès dels exàmens finals de curs.

Aquest espai de temps és completament insuficient per a poder preparar-nos. Nosaltres pensem que la funció de les proves extraordinàries és donar als alumnes una segona oportunitat, però que amb tampoc temps aquestes proves perden la seva funció i eficàcia. Més bé ens semblen unes proves sense cap objectiu real. Degut a això els alumnes de Batxillerat ens sentim desmotivats per a continuar estudiant.

Per a nosaltres és molt important disposar de prou temps per a preparar aquestes proves, perquè el pas de l'ESO al Batxillerat implica un salt de dificultat molt gran, i perquè també ho implica el segon Batxillerat, donat que molts alumnes es volen presentar a les PAU i s'han d'impartir tots els temes i amb els nivells exigits en aquestes proves.

Per tot això li sol·licitem que estableixi que les proves extraordinàries es realitzin a Catalunya el mes de setembre. Això ens permetria tenir tot l'estiu per a poder aprofundir en les matèries pendents. D'aquesta forma les proves extraordinàries serien realment una segona oportunitat.

En espera de la seva resposta, aprofitem aquesta oportunitat per desitjar-li el màxim encert en totes les seves decisions, que seran encerts per a tots nosaltres, els ciutadans de Catalunya.

Una molt cordial salutació

Barcelona, 30 de juny de 2009