ELS EXÀMENS DE SETEMBRE A L'ESO I EL BATXILLERAT

(Per adherir-se cal enviar un e-mail a: ames@telefonica.net )

  1. Més de 100 col·lectius entre Claustres de Professors, Consells Escolars i AMPAS, i més de 700 professors a títol personal, demanen a les Administracions exàmens de setembre a tots els cursos de l'ESO i del Batxillerat.
  2. Sol·licitut lliurada a la Consellera d'Educació el 5 de maig amb les adhesions de 49 Claustres, 25 Consell Escolars, 36 AMPAS, 2 sindicats i 723 professors
  3. Carta demanant exàmens de setembre d'una afiliada a AMES publicada en "El Punt" el 3 de maig de 2005
  4. Llista de professors que donen suport als exàmens de setembre (El 5 de maig es van presentar les adhesions de 723 professors encara que a la llista no més apareixen els que hi havia el 31 març de 2005)
  5. Llista d'AMPAs, Claustres i Consells Escolar que donen suport (31 març 2005)
  6. Carta enviada pel Sots-director General de Formació Permanent al sindicat AMES comentant que ell és contrari als exàmens de setembre perquè, entre altres aspectes, "són un producte netament espanyol".
  7. Resposta del sindicat AMES al Sots-director General de Formació Permanent respecte als exàmens de setembre.
  8. Entrevistes amb el Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual, president del Parlament de Catalunya, i amb el Sr. Pere Darder i Vidal, president del Consell Escolar de Catalunya.
  9. Model de carta dels alumnes demanant exàmens de setembre a la Conselleria d'Educació.