Resum de la reunió amb la Directora d'educació bàsica i Batxillerat, la senyora Montserrat Casas, en la seu del Departament del carrer Via Augusta, el dimarts 16-1-07

A la reunió van estar presents la senyora Montserrat Casas, la senyora Teresa Correig del SPCN, la senyora Tura Puigvert de l'APFQC, la senyora Roser Fuster del Col·legi de Químics, el senyor Aureli Caamaño del Col·legi de Doctors i Llicenciats, el senyor Francesc Mauri del sindicat ASPEP-SPS i el senyor Antonio Jimeno del sindicat AMES.

La reunió va ser molt cordial i es van tractar amb profunditat totes les nostres peticions. La senyora Montserrat Casas es va mostrar conforme amb totes elles, ens va indicar que no hi havia cap tema tancat i que de les persones consultades hi havia més que estaven a favor que en contra dels nostres plantejaments. Per tant, estudiarà la possibilitat de:

a) Establir a 3r d'ESO un bloc de Biologia i Geologia de 2h setmanals (1 de les quals seria hora B) i un bloc de Física i Química (1 de les quals seria hora B).

b) Indicar que aquests blocs hauran de ser impartits pel professorat especialitzat corresponent.

c) Estudiar la possibilitat de fixar a 4t d'ESO les matèries "Biologia i Geologia" i "Física i Química" (de 3h pels alumnes i 4h pel professorat) com requisit imprescindible si es vol cursar la modalitat de ciències del Batxillerat o determinades famílies de la FP.

La senyora Montserrat Casas ens va informar que encara no han rebut del MEC cap esborrany sobre el Batxillerat i que en una altre reunió li agradaria molt conèixer les nostres opinions.

La senyora Casas en tot moment va entendre que totes elles només estaven motivades pel dret que tenen els alumnes a rebre un ensenyament de qualitat i amb les millors condicions possibles. Tots vam agrair a la senyora Casas la seva receptivitat i la seva sensibilitat respecte a les nostres propostes.

Sindicat de Secundària AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)