Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


EL DEFENSOR DELS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ

EI Govern i els agents socials han acordat la nova llista de malalties professionals, un catàleg que substituirà l'actual, desfasat i incomplet, vigent des del 1978. A més s'ha renovat el sistema de notificació i registre de les malalties professionals i a partir d'ara es facultarà els metges del sistema nacional de salut per diagnosticar i notificar malalties professionals, una competència que fins ara només tenien l'INSS i les entitats gestores o mútues de treball. Quan la sanitat pública i les mútues discrepin sobre un diagnòstic es preveu un sistema d'arbitratge per part de l'INSS.

Respecte l'actualització del catàleg de malalties professionals, com a AMES-USOC, hem d'expressar satisfacció per l'acord, ja que des de fa anys és una de les nostres majors reivindicacions. A més, ja no caldrà esperar 28 anys per actualitzar-lo perquè, segons la norma acordada, el Consell Nacional de Seguretat i Salut a la Feina podrà fer propostes i actualitzar-lo cada any i es podran anar determinant, entre d'altres, les malalties professionals relacionades amb la funció docent.

Tan mateix, la gran pressió que suporta el professorat li porta a ser un col·lectiu on es donen moltes baixes laborals degudes a situacions d'estrès, depressió o ansietat, malalties mentals reconegudes per l'OMS però que l'Administració, amb el vist-i-plau d'alguns sindicats, es nega a incloure en la llista de malalties professionals. És aquí on han d'incidir més les nostres reivindicacions i caldrà treballar per aconseguir que progressivament es vagin incorporant al llistat aquestes dolences que afecten a un nombre considerable de professionals de l'educació.

A més volem que la professió docent sigui considerada una activitat de risc ja que els docents tenen els tres fronts de risc: físic, psíquic i entorn. Les notícies, que apareixen sovint, sobre casos d'agressions a professors i professores per part de pares i mares i familiars i dels propis alumnes, són molt preocupants. A més, són molts més els casos que es consideren menors en importància i no apareixen en els mitjans de comunicació, però que es donen dia a dia a moltes escoles. Per això volem que el docent sigui considerat legalment com autoritat pública.

Per tot això la coalició AMES-USOC demana la creació ja d'una nova figura, "EL DEFENSOR DELS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ", amb funcions de mediador i defensor. Demanem doncs que l'Administració educativa, tant a nivell català com estatal, posin tots els mitjans per desenvolupar la figura del Defensor del Professor. En aquesta tasca no només haurien de implicar-se les àrees d'Educació, sinó també les de Justícia, Interior i de Joventut, tant a nivell de Ministeris com de Conselleries.

Sindicat AMES
www.ames-fps.com
T: 659 002 871
Sindicat USOC
www.usoc.es/ensenyament/
T: 933.298.111