Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


ACCÉS ALS COSSOS  DE CATEDRÀTICS – DÈCIMA CIRCULAR

AVUI 29 DE GENER JA HA SORTIT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

Es pot consultar a: http://www10.gencat.net/pls/ense_opos/p02.inici

(Cal posar un 0 davant del DNI i posar també la lletra)


El termini de presentació de reclamacions és del 30 de gener de 2008 al 4 de febrer de 2008. S’ha de fer en els Serveis Territorials a través d’un escrit dirigit a la Direcció Generals de Recursos del Sistema Educatiu (DGRSE).

Els aspirants que consten provisionalment exclosos per pagament incorrecte en el termini de presentació de reclamacions podran justificar el pagament realitzat o fer l'ingrés de la quantitat que resta pendent mitjançant transferència bancària al compte corrent 2100-3000-11-201661873 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa".

La resolució ha sortit en el DOGC del 29/01/2008 i es pot consultar aquí:   http://www.gencat.cat/diari/5058/08022118.htm

Ja es pot consultar la informació que consta al registre informàtic de personal docent a través del portal de l’empleat ÈPOCA per tal que els participants puguin presentar abans la documentació justificativa de mèrits no gravats al SIP.

Per consultar el portal EPOCA cal anar a https://epoca.gencat.net/ posar en usuari el NIF i en contrasenya la que cada un té (si no es té cal que el Director del centre la demani). Una vegada dintre cal anar a “Expedient i comprovar que està tot.  

Els cursos de formació i perfeccionament superats es poden consultar a la pàgina de l’XTEC: www.xtec.cat/formacio/certificacio/index.htm

La consulta de la puntuació del barem, prevista per quan s’hagi fet pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, es farà de manera telemàtica. Per a la vostra seguretat, per accedir-hi haureu d’utilitzar l’usuari i la contrasenya dels serveis d’internet de l’XTEC (Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya). A partir de la publicació de la llista definitiva es disposarà d’un termini de més de 12 dies per presentar els certificats i justificants del que falta.

Si no teniu usuari XTEC o no el recordeu, l’heu de demanar quan acabeu d’emplenar la sol·licitud telemàtica, concretament des de l’opció Usuari XTEC que hi ha a la sol·licitud.

Una cordial salutació

Barcelona,  29 de gener  de 2008

La Junta Directiva

"Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"

http://amesweb.tripod.com

T: 659 002 871