EL SINDICAT AMES NO S'ADHEREIX AL MANIFEST FINAL DEL FÒRUM SOCIAL PER L'EDUCACIÓ A CATALUNYA

El sindicat de professors AMES no s'ha adherit al Manifest final del "Fòrum Social per l'Educació" (Barcelona, 25, 26 i 27 de febrer) perquè en ell no s'ha recollit la nostra proposta de demanar que s'estableixin unes proves externes amb valor acadèmic després de l'ESO, per garantir a les famílies que l'educació que han rebut els seus fills compleix els paràmetres de qualitat prevists per l'Administració i per assegurar que tots els alumnes que accedeixen a la FP i al Batxillerat tenen la preparació mínima necessària. Aquestes proves externes, realitzades pels funcionaris docents, és la millor forma de convertir l'ensenyament públic en l'eix vertebrador de tot el nostre sistema educatiu.

En la nostra opinió, sense l'establiment de proves externes d'accés al Batxillerat i a la FP no es produirà cap millora significativa en el nostre sistema educatiu.

Sindicat de professors AMES