AMES I ASPEPC CONSTITUEIXEN UN COMITÉ D’ENLLAÇ PERMANENT

 

Els sindicats de Professors de Secundària AMES i ASPEPC, després de diversos contactes en els quals s’ha pogut constatar l’afinitat dels nostres respectius programes sindicals, hem decidit constituir un Comitè d’enllaç permanent amb representants d’ambdues organitzacions.

AMES i ASPEPC entenen que l’acció conjunta en defensa dels interessos del Professorat de Secundària és cada cop més urgent en una panorama sindical amb una presència dominant dels sindicats marcadament decantats cap a la defensa d'altres col·lectius docents.

A més de la implicació directa en totes aquelles qüestions que afecten directament el col·lectiu de Secundària, ambdues organitzacions manifesten la seva intenció de promoure la separació de les Juntes de Personal de Primària i de Secundària, per tal que la veu del Professorat de Secundària pugui ser escoltada directament. Així mateix, AMES i ASPEPC anuncien una campanya destinada a pal·liar el greuge salarial que en aquest moments està patint el col·lectiu de Secundària respecte a altres col·lectius docents.

Esperem i desitgem que aquesta decisió de treballar conjuntament tingui una bona acollida entre el Professorat de Secundària, i que serveixi per superar definitivament la tradicional divisió sindical que havia afectat aquest col·lectiu i que el va deixar sense una representació específica a la Mesa de Negociació.

 

Signat:

 

 

Antonio Jimeno Xavier Massó

President d’AMES Secretari General d’ASPEPC

 

Barcelona, dilluns 6 d'octubre de 2003