ELECCIONS SINDICALS 2002

Carta oberta al company/companya de Secundària,

Amb motiu de les eleccions sindicals del 4 de desembre ens dirigim a tu per explicar-te qui som, què hem fet i per què et demanem la teva confiança i el teu vot.

AMES va néixer el 1999 a partir d’un grup de professors descontents amb determinats aspectes de l’actual sistema educatiu, amb la intenció d’analitzar els problemes i fer propostes de millora. En presentar les nostres propostes, totes de caràcter curricular i fetes des de les nostres pròpies especialitats, el Departament d’Ensenyament ens va dir que nosaltres no representàvem ningú perquè no ens havíem presentat a unes eleccions. Ens presentarem, doncs, a les eleccions sindicals del 4 de desembre. La nostra candidatura està formada per membres de diverses associacions professionals i col·lectius de professors: filosofia, francès, clàssiques, matemàtiques, física i química, ciències naturals, catedràtics, tecnologia, informàtica, llengües, etc.

A la província de Barcelona hi ha 35.832, dels quals només un 40% són professors de Secundària. Els sindicats de classe sempre han optat per defensar els interessos del grup majoritari i han presentat llistes amb només un 30% de professors de Secundària. Això explica com els criteris pedagògics que són vàlids a la Primària s’han acabat imposant també a la Secundària on no són adequats, com tots ara estem comprovant. És necessari que el professorat de Secundària sigui conscient d’aquest fet i voti en massa un sindicat de Secundària, com és AMES. Volem aclarir, però, que nosaltres defensem una carrera docent que faciliti el pas de Primària a Secundària i de Secundària a la Universitat, però amb les degudes condicions de titulació. Només aquesta via assegura als mestres una promoció digna i no passar a Secundària com a professors de segona categoria que no poden donar classes en els nivells superiors.

¿Per què no ens hem associat amb d’altres sindicats que tenen plantejaments molt similars als nostres? No ho hem fet perquè hem observat comportaments personals i formes de funcionar que no ens han agradat: nosaltres tenim vocació de construir, no solament de fer crítica negativa; i nosaltres volem compaginar l’aula amb l’activitat sindical. El que sí hem fet és constituir una Federació de Sindicats de Professors de Secundària (l’FPS), amb d’altres sindicats d’altres comunitats autònomes, similars al nostre i amb els quals ja hem fet accions conjuntes davant el MECD.

¿Per què és preferible que el professors de la Secundària votin a AMES-FPS en lloc de votar a altres sindicats que fan unes propostes similars? La resposta és comparar la tasca ja realitzada:

  1. AMES-FPS, juntament amb algunes associacions de professors de Catalunya, ha aconseguit del MEC que la LOCE recollís la major part de les reclamacions del professorat d’aquest tres últims anys.
  2. AMES-FPS ha aconseguit del Parlament de Catalunya millores curriculars per a diverses matèries.
  3. AMES-FPS ha presentat recursos pel contenciós-administratiu sobre desplaçats, contra el nomenament de mestres com a caps de departament didàctic, contra algunes arbitrarietats en els concursos de trasllats i contra greuges comparatius entre pública i concertada en el decret de "Drets i deures dels alumnes".

Els altres sindicats de Secundària no ho han fet. Per això i perquè no és bo dispersar el vot del professorat de Secundària, el 4 de desembre et demanem el teu vot per a AMES-FPS .

Moltes gràcies pel temps que ens has dedicat a llegir aquesta carta i tant de bo t’agradi el nostre programa que aquí t’adjuntem. Barcelona, novembre de 2002