AMES

ASPEPC

Barcelona, febrer de 2004

Benvolgut/da company/a,

En primer lloc, en nom dels sindicats de secundària AMES i ASPEPC, et volem agrair la confiança que has dipositat en les nostres organitzacions en haver emplenat la sol·licitud administrativa del "Complement per impartir classes a l'ESO" que ens has fet arribar. T’informem també que la campanya ha estat un èxit, ja que hem recollit més de 1600 instàncies. T’assegurem que farem tot el possible per no decebre la teva confiança,

La data límit per lliurar l’imprès era el 15 de desembre i la nostra intenció era entrar-les al Departament d’Ensenyament després del reprendre les classes el mes de gener de 2004. Hi ha hagut, tanmateix, un factor que ens han induït a ajornar-ne l’entrada oficial per registre, i és que la data ha coincidit amb la formació d’un nou govern a Catalunya i un canvi a la Conselleria d’Ensenyament.

Davant d’aquesta nova situació, i encara que fos només per una estricta qüestió de cortesia, vam pensar que seria millor informar-ne prèviament el nou Conseller, conèixer la seva sensibilitat sobre aquest tema i després, evidentment, procedir al lliurament de les instàncies.

En aquests moments som a l’espera de la concreció d’una data per a l’entrevista amb el Conseller d’Ensenyament. Òbviament, en cas que entenguéssim que s’està procedint a una dilació intencionada, prescindiríem del formulisme de l’entrevista.

Com ens resultaria massa car i laboriós enviar per correu postal informació a cadascun dels sol·licitants i com tots els professors poden obtenir gratuïtament una adreça electrònica per poder rebre correu per internet, a continuació t'adjuntem l'imprès per demanar-la al Departament d'Ensenyament i t'expliquem una forma molt senzilla d'utilitzar aquest servei.

Atentament,

 Antonio Jimeno Xavier Massó

President d’AMES Secretari General d’ASPEPC

 

FORMA SENZILLA D'UTILITZAR L'ADREÇA ELECTRÒNICA DE LA "XTEC"

Una vegada omplert l'imprès "Formulari de sol·licitud d'alta d'usuari dels serveis internet de la XTEC", enviar aquest imprès per correu postal al Departament. Passats uns dies, t'arribarà una carta amb la teva adreça electrònica, per exemple "aperez@pie.xtec.es" i un número secret o contrasenya, per exemple "ap3412". Aleshores envia'ns una carta amb la teva adreça electrònica (no la teva contrasenya) a: AMES-ASPEPC. Apartat de Correus 20.091 08080 Barcelona. A partir d'aquest moment ja et podrem enviar informació de forma privada, còmoda, ràpida i gratuïta.

Per llegir aquesta informació no cal tenir ordinador a casa, és suficient que vagis a qualsevol ordinador del teu centre connectat a internet i fer el següent:

  1. Clica amb el botó esquerre del ratolí sobre un símbol blau amb forma de e, que hi ha a la pantalla de l'ordinador, per iniciar el programa Explorer.
  2. Clica en la finestra superior i escriu el següent text http://www.xtec.es (per esborrar altres textos escrits utilitza la tecla "Retroceso"). A continuació polsa la tecla gran que posa "Enter" o "Return". Veuràs que apareix una pantalla diferent que presenta, en el marge superior dret, el següent títol "CORREU WEB".
  3. Clica amb el botó esquerre del ratolí sobre el títol "CORREU WEB" i veuràs que apareix una nova pantalla amb tres finestres denominades "Usuari", "Servidor de correu" i "Contrasenya".
  4. En la finestra "Usuari" escriu en minúscules la part anterior a "@" de la teva adreça electrònica, en l'exemple anterior seria "aperez". Després vés a "Servidor de correus" i clica sobre el triangle dret i tria l'opció "pie.xtec.es". A continuació, a "Contrasenya", escriu en minúscules la teva contrasenya (veuràs que per que ningú la vegi només apareixen asteriscs). Finalment clica sobre "Entrar".
  5. Veuràs que apareix una nova pantalla en la qual es mostra la llista de missatges que tens a la teva bústia. La pantalla es mostra dividida en dues meitats. A la part superior hi ha la relació de missatges, ordenats per data, els més recents primer, i a la part inferior es mostra el contingut del missatge seleccionat.
  6. Per llegir cada missatge clica sobre el tema del missatge. Quan hi ha més de deu missatges a la bústia, la relació es mostra paginada i has de clicar sobre les icones per canviar de pàgina.
  7. Per evitar que altres usuaris puguin llegir els teus missatges o tinguin accés a la teva bústia és imprescindible que acabis la sessió amb l'opció Sortir (Clica a dalt sobre la icona "Sortir"), i que tanquis el navegador Explorer (Clica sobre l'aspa que hi ha a dalt a la dreta).
  8. És convenient consultar periòdicament la teva bústia de correu electrònic. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Per qualsevol dubte truca'ns al 659002871. 

 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Ordenació

i lnnovació Educativa. Subdirecció General de Tecnologies de la Informació (tel 934006900 fax 932002921

Via Augusta, 202 e-mail info@pie.xtec.es 08021 Barcelona web http:llwww.xtec,es

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Formulari de sol·licitud d'alta d'usuari dels serveis Internet de la XTEC

(INTRODUÏU LES DADES EN MAJÚSCULES)

Sol·licito ser donat d'alta com a usuari o usuària dels serveis Internet de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) i amb aquest motiu empleno aquest Formulari

Dades personals

Cognoms

 

Nom

 

DNI

 

Dades professionals

Codi del centre

 

Nom del centre

 

Domicili

 

Municipi

 

Codi postal

 

Telèfon

 

Fax

 

Personal

Docent No docent

Càrrec/funció

 

Em comprometo a utilitzar els serveis sol·licitats amb finalitats professionals relacionades amb I'àmbit educatiu i a respectar tots els usuaris de la xarxa i el maquinar¡ i programar¡ d'aquesta. Entenc i accepto que I'incompliment d'aquestes normes pot donar lloc a la baixa del servei sense previ avís.

El/la sol·licitant Conformitat del/la directora/a del centre

 

 

 

 

 

 

 

Signatura

data

Nom i signatura

segell

Número d'ordre ldentificador Data d'alta