EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES (BIOLOGIA, GEOLOGIA, FÍSICA I QUÍMICA) A L'ESO. CAMPANYA 2006/2007

El Departament d'Educació havia establert que a partir del proper curs, a 3r d'ESO, la Biologia, la Geologia, la Física i la Química s'havia d'impartir conjuntament en una mateixa assignatura. Així, a 3r d'ESO el professorat de Física i Química hauria d'impartir també els continguts de Biologia i Geologia i a l'inrevés. Per intentar evitar-ho el sindicat AMES va convocar una assemblea a l'IES Jaume Balmes el divendres 1 de desembre. Van assistir representants de diferents associacions, col·legis i sindicats. A partir d'aquí es van fer les accions que es detallen a continuació i que podeu consultar en la nostra web (http://www.ames-fps.com).

Avui 18 de gener de 2007 el Departament ha comunicat als mitjans de comunicació que accepta la nostra proposta i que, per tant, a 3r d'ESO la "Biologia i Geologia" s'impartirà com un bloc i la "Física i Química" com un altre bloc, i que els dos seran impartits per professorat especialitzat. Estem molt satisfets d'aquesta decisió del nou equip del Departament, ja que evita un gran perjudici per a l'ensenyament de les ciències.

Queden molts temes pendents en relació a l'ensenyament de les ciències (les matèries de 4t d'ESO, les matèries de modalitat del Batxillerat, la comú de Ciències per al món contemporani" en el Batxillerat, etc.). La tasca a realitzar serà llarga i caldrà disposar de molts recursos. En el sindicat AMES només podem comptar amb les quotes dels nostres afiliats i, per això, ara et demanem que te afiliïs a AMES. Només són 50 euros anuals que es poden desgravar en la declaració de renda. Per afiliar-se simplement cal anar a la WEB d'AMES (http://www.ames-fps.com) i omplir la FITXA. Moltes gràcies. Només amb la col·laboració de tots podrem tenir èxit.

Antonio Jimeno
Sindicat de Secundària AMES

(Acció per a la Millora de l'ensenyament Secundari)

Activitats realitzades:

1. ) Carta al Conseller Ernest Maragall presentada el 5 de desembre de 2006. Va ser acordada en l'assemblea convocada per AMES en el IES Jaume Balmes l'1 de desembre i va ser redactada per representants de diferents associacions i sindicats el 4 de desembre.

2.) Carta enviada als professors de Secundària demanant que ells també enviïn un e-mail al Conseller recolzant la carta anterior. Aquesta carta es va enviar a tots els centres, públics i privats, de Secundària de Catalunya, dirigida al Cap de Departament. Si no et va arribar envia'ns un e-mail a: ames@telefonica.net i preguntarem el motiu (els treballadors tenim dret a rebre la correspondència enviada pels sindicats). El divendres 19 de gener vam fer un altre enviament a tots centres. Pots comprovar si t'arriben o no els nostres comunicats.

3.) Carta enviada als professors d'Universitat demanant que ells també enviïn un e-mail al Conseller recolzant la carta anterior.

4.) Resposta del professorat i de les entitats a la campanya a data 8-1-07.

5.) Carta enviada a tots els partits polítics amb representació parlamentaria i al president del Parlament, el senyor Ernest Benach.

6.) Currículum de ciències a l'ESO en el Real Decret de mínims del MEC

7.) Currículum provisional de ciències a l'ESO del Departament

8.) Article que va sortir a La Vanguardia el dia 11-1-07 titulat"Profesores de secundaria exigen cambios en la idea de impartir juntas las materias de ciencias".

9.) Carta al Director del president d'AMES (ha sortit en diferents diaris, per exemple en "El Punt el 13-1-07)

10.) Carta enviada per AMES el 20-12-06 a totes les editorial de llibres de text demanat que editin per separat els continguts de "Biologia i Geologia" i de "Física i Química" per facilitar que cada especialista pugui impartir la seva matèria amb el llibre que prefereixi.

11.) Resum de la reunió amb la Directora d'educació bàsica i Batxillerat, la senyora Montserrat Casas, en la seu del Departament del carrer Via Augusta, el dimarts 16-1-07

12.) Article explicant que el Departament ha anunciat que la matèria de ciències de 3r d'ESO se dividirà en dos blocs (Publicat el 18-1-07 a "La Vanguardia").