Curs d'orientació i ajuda sobre com fer una Programació Didàctica de Secundària (ESO i Batxillerat) segon les Competències Bàsiques
Calendari de lliuraments i avaluacions de les tasques realitzades
= Treball presentat i correcte
= Treball pendent de millora
= Treball que ja s'hauria d'haver presentat
TEMES
ALUMNES DEL CURS
ACG
ALR
COA
CPP
CRC
CSL
CUM
DGC
EB?
EGS
FLG
GML
GPG
JFP
JLT
LPG
LRR
MBF
MCM
MCHR
MIT
MMR
MPC
MPL
MRPA
MVA
OMG
PBR
PCC
SBC
SGP
1.) ESQUEMA GENERAL D'UNA PROGRAMACIÓ

1.1) La contextualització del centre

1.2) Presentació del cicle

14-III

14-III

14-III

14-III

14-III

14-III

 

14-III

14-III

14-III

14-III

14-III

14-III

1.3) Competències bàsiques

1.4) Metodologia

28-II

I

28-III

28-III

28-III

28-III

28-III

28-III

28-III

28-III

Rebut

28-III

28-III

28-III

 

28-III

28-III

1.5) Avaluació. Criteris

1.6) L'ús de les Noves Tecnologies

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

11-IV

Rebut

11-IV

11-IV

1.7) Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques

1.8) Recursos didàctics i material per a l´ alumne

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

Rebut

 

25-IV

 

Rebut

 

25-IV

 

 

25-IV

 

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

 

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

25-IV

 

Rebut

 

 

Rebut

 

Rebut

 

 

 

25-IV

 

25-IV

 

Rebut

 

 

2.) L'ESQUEMA D'UNA UNITAT DIDÀCTICA

2.1. Introducció

2.2 Les competències bàsiques

2.3 Connexions amb altres àrees

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

 

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

9-V

2.4 Activitats d'ensenyament aprenentatge

2.5 Coneixements previs necessaris i habilitats

2.6 Mesures d'atenció a la diversitat

23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V
23-V

 

23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V 23-V

2.7 Orientacions metodològiques

2.8 Avaluació

2.9 Recursos

30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V
30-V

 

30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V 30-V

 

Pàgina principal del curs