PROPOSTA DE CALENDARI I HORARI ESCOLAR DEL CURS 2011/2012 PRESENTADA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT AL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EL 24 DE MAIG DE 2011

 

Benvolguts companys i companyes,

En primer lloc volem destacar que el calendari del curs 2011/2012 estableix que el dilluns 3 i el dimarts 4 de setembre de 2012 es dedicaran a realitzar les proves extraordinàries a l'ESO i al 1r curs de Batxillerat. Per tant, els alumnes ja podran disposar de tot l'estiu per a preparar-se i intentar superar les matèries pendents. Considerem que és una molt bona mesura per intentar disminuir l'elevat fracàs escolar. Des d'aquí donem les gràcies a tot el professorat que amb la seva signatura i/o amb els seus comentaris ha recolzat, a lo llarg d'aquests quasi 12 anys, la nostra proposta al Departament d'establir els exàmens de setembre. Sindicat AMES

Accés al original de la Proposta sobre el Calendari del Curs 2011/2012

 

La Proposta de Calendari i horari del curs 2011/2012 (resum fet pel Sindicat AMES)

Inici i final de les activitats docents

Avaluacions i exàmens de setembre

Vacances Escolars i dies festius

Horari

 

Una cordial salutació

Barcelona, 26 de maig de 2011

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com