COMUNICAT CONJUNT DELS SINDICATS "AMES" I "ASPEPC" SOBRE L'ANUNCIAT "BLOQUEIG" DE LA LOCE A CATALUNYA

El sindicats de Secundària AMES i ASPEPC, davant la decisió del Departament d’Ensenyament de bloquejar l’aplicació de la LOCE, volem fer públiques les següents reflexions:

  1. Considerem que és perjudicial pel nostre ensenyament continuar dos anys més amb la promoció automàtica a l'ESO, més quan la voluntat anunciada pel futur govern de l'Estat és aplicar ja, des d'aquest proper mes de juny, el criteri de repetir curs amb més de dues assignatures pendents i realitzar les denominades proves extraordinàries, que en moltes Comunitats està previst fer-les el proper mes de setembre.
  2. Pensem que és un error paralitzar el Programes d’Iniciació Professional (PIP) i els itineraris a 3r d'ESO. Cal recordar que actualment ja hi ha un gran consens respecte l'establiment d'una via alternativa pels alumnes que no volen seguir el currículum de l'ESO i que molts centres ja fan itineraris, per decisió dels seus propis Claustres, amb la qual cosa han aconseguir augmentar la matrícula.
  3. Considerem que la decisió anunciada pel Departament és de dubtosa legalitat i això no és un bon exemple ni ajuda a recuperar el clima de tranquil·litat que el nostre sistema educatiu necessita.
  4. Considerem poc adequat que els sindicats AMES i ASPEPC haguem d'assabentar-nos d'aquesta decisió per la premsa.

 

AMES ASPEPC