AMES EN TV3

El proper diumenge 19 de febrer a les 21,30h en el programa "30 minuts" de TV3 dedicat a la situació del professorat de Secundària, intervindrà la nostra vice-presidenta Eva Sastre. Aniria bé que, després de veure el programa, alguns professors enviessin un e-mail donant la seva opinió personal. Es poden enviar a Esther Llauradó: ellaurado.n@tvcatalunya.com

Cal dir que des de determinats col·lectius laborals que han anat ocupant molts càrrecs al Departament d'Educació, s'intenta fer pensar a la societat que els professors de Secundària, els que tota la vida han fet aquesta feina sense cap problema fins que es va implantar el model LOGSE, ni saben donar classes a la Secundària, ni saben educar ni estan preparats.

L'Administració intenta negar que la nostra falta d'autoritat és deguda a que la LOGSE ens ha tret les dues eines que necessitem per poder treballar: la nostra capacitat educadora (ara no podem ni fer fora de classe a ningú si no ens autoritza el Cap d'Estudis) i el valor de les nostres notes (ara la Junta pot canviar les nostres notes, els repetidors passen automàticament i s'aprova amb un asterisc que després no surt al llibre).

Aquesta Administració nega repetidament el alt percentatge de baixes per depressions i es nega a facilitar les dades. A més, intenta negar els baixos resultats que els nostres alumnes han tingut en el informe PISA dient que tampoc són tant dolents perquè passa tant en els estrats econòmics alts com en baixos.