Primeres previsions del Departament d'Educació

Requisits

a) Només es pot participar si es pertany al cos de Professors d'Ensenyament Secundari, EOI, Arts Plàstiques i disseny, i Música i arts escèniques .

b) És necessari tenir una antiguitat mínima de vuit anys.

Procediment

a) La inscripció es farà de forma telemàtica.

b) Es podrà consultar els mèrits de serveis prestats que ja consten en el Departament. Si s'escau es podrà reclamar i presentar la documentació justificativa que calgui.

c) Es podrà presentar un Projecte educatiu vinculat a l'especialitat (memòria).

d) Es pot demanar avaluació voluntària de la tasca docent.

Mèrits. Apartats a considerar:

a) Treball desenvolupat (màxim ? punts).

b) Formació permanent (màxim ? punts).

c) Mèrits acadèmics (màxim ? punts).

Calendari

a) Es convocarà abans de Nadal.

b) Tot el procés acabarà abans de maig de 2008

Nombre de places convocades

Accés al Cos de Catedràtics
2007
2008
2009
Totals
Ensenyament Secundari
1.150
1.350
1.350
3.850
Escola Oficial Idiomes
33
33
34
100
Arts plàstiques i disseny
20
20
20
60
Total de places
1.203
1.403
1.404
4.010

 

Sessions orientatives d'AMES sobre com preparar l'Accés a Càtedres

Els professors que estiguin interessats en tenir ajuda per preparar l'Accés a Càtedres poden enviar un e-mail a: ames@telefonica.net indicant: nom i cognoms, especialitat, localitat i telèfon mòbil. Els que ja ho han fet no cal que ho tornin a enviar. A mesure que sortin més informacions us les comunicarem.

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)