Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES). Ap. de Correus 20.091 (08080) Barcelona T: 93.3478475 http://amesweb.tripod.com E: ames@colegio.net

 

Estimats companys,

El Parlament de Catalunya ja ha aprovat una proposició no de llei perquè s'imparteixin 3h de Filosofia a 1r de Batxillerat i 3h de Filosofia a 2n de Batxillerat. Les previsions del Departament d'Ensenyament eren 2h i 2h respectivament.

Aquesta proposició ha estat recolzada per tots els grups parlamentaris. La petició va ser presentada pels professors de l’associació AD-HOC, per la Societat Catalana de Filosofia, per les facultats de Filosofia, per la Comissió de Filosofia del Col·legi de Llicenciats, així com per altres institucions i per la nostra associació (AMES). Es tracta de una norma d’obligat compliment per la Generalitat, que haurà de dictar les disposicions per portar-la a terme.

Rebeu tots una molt cordial salutació

Concha Laiglesia

Professora de Filosofia

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

Barcelona, 26 d'octubre de 2001