Una rectificació mal feta, insuficient i que arriba tard

Sindicat AMES

El Govern va establir en el Consell de Ministres d'ahir 29 de juliol i dintre del marc de la Llei d'Economia Sostenible, la modificació de l'ESO i de la FP. Concretament ha establert un "Certificat de competències bàsiques" pels que no aprovin l'ESO (a partir del curs 11/12), tres itineraris en el 4t de l'ESO i l'accés als PQPI als 15 anys (a partir del curs 12/13). En un primer moment sembla que els canvis anunciats van en la bona direcció, però quant s'analitzen, es veu que aquests canvis encara perjudicaran més la situació actual, ja que simplement consisteixen en rebaixar els nivells d'exigència per promocionar, per tal de maquillar així el fracàs escolar. A continuació es comenten aquests canvis i els seus defectes:

1.) Certificat de competències bàsiques pels que no aprovin l'ESO. Si es dóna un certificat de competències bàsiques als que no aprovin l'ESO, vol dir que el MEC estableix que, encara que l'alumne no faci res ni aprengui res, ha de rebre un certificat que assegura que ha assumit les competències bàsiques. Això demostra que el MEC considera que les competències bàsiques en realitat no són rés. Per tant no sabem perquè els professors ens hem de continuar esforçant tant en què les adquireixin. El que s'hauria de fer amb els alumnes que no finalitzen l'ESO és donar un "Certificat d'Escolarització" fins als 16 anys, amb les qualificacions obtingudes en cada matèria i mantenir les proves per obtenir l'ESO a qualsevol edat. A més, el MEC estableix que un 20 a 30% de les places de FP es reservaran pels alumnes que només tinguin aquest Certificat. Amb aquesta mesura, que ja s'ha d'aplicar el proper curs 11/12, el que s'aconseguirà es treure a aquest alumnat tot estímul per esforçar-se i aprovar el màxim de matèries possible.

2.) Tres itineraris en el 4t de l'ESO. Un va dirigit a les Humanitats, un altre a les Ciències i un altre al món professional. Cada opció té tres matèries però es poden agafar només dues i una tercera matèria d'una altre opció o d'un fons de matèries comuns. Això vol dir que poden sortir "4ts d'ESO" de dificultat molt diferent. Això no seria dolent sinó fos perquè s'ha establert que desprès, siguin quines siguin les matèries cursades en 4t d'ESO, l'alumne es pot matricular en qualsevol modalitat de Batxillerat o FP. El que passarà ja ho sabem tots, una part important de l'alumnat arribarà al Batxillerat mal preparat. Aquest va ser el motiu pel qual el PP no va pactar aquests canvis amb el ministre Gabilondo. Si els dos principals partits polítics haguessin pactat aquesta estructura, difícilment en el futur s'hauria pogut arreglar res malgrat un canvi de partit en el Govern. Aquesta situació demostra que el més important no és que s'arribi a un gran pacte educatiu a nivell d'Estat, com ara diuen molts, sinó que el que es pacti realment sigui bo.

Un altre problema de la nova mesura és que apareixen tres matèries noves que són: "Alimentació, Nutrició i Salut", "Ciències Aplicades a l'Activitat Professional" i "Orientació Professional i iniciativa Emprenedora". Dedicar tot una matèria a un d'aquests temes no ens sembla correcte, quan hi ha matèries bàsiques que no disposen de prou temps. D'altre banda complica molt l'oferta educativa dels centres i, amb la difícil situació econòmica que ara tenim, ens sembla una mesura poc prudent.

3.) Poder accedir als PQPI als 15 anys i, desprès, poder accedir a la FP encara que no es tingui l'ESO. Els nous PQPI duraran dos anys i tindran tres tipus de mòduls: uns mòduls obligatoris específics associats a la qualificació professional de nivell 1; uns mòduls formatius de caràcter general per poder continuar l’FP de grau mitjà; i uns mòduls voluntaris per obtenir el títol d’ESO.

Per accedir a la FP no serà necessari aprovar els denominats mòduls voluntaris i, per tant, s'estableix la possibilitat d'accedir a la FP sense la dificultat de superar l'ESO. Segurament una part dels alumnes preferiran entrar en la FP per aquesta via fàcil en lloc d'esforçar-se en aprovar l'ESO. D'altre banda, aquesta mesura segurament perjudicarà l'aprofitament de les classes en el primer curs de la FP i posarà en perill tot l'esforç realitzat fins ara per donar més prestigi a la FP.

Nosaltres considerem que els problemes per excés de diversitat apareixen en el 3r d'ESO, és a dir a partir dels 14 anys i que, per tant, els itineraris s'haurien d'establir ja en aquest nivell, i que els PQPI s'haurien d'oferir com una opció més en el 3r d'ESO. No ens agrada vincular els itineraris a l'edat, sinó als coneixements i als interessos dels alumnes. Per tant, considerem que seria un gran estímul per l'alumnat saber que segons el que facin en el 1r i 2n d'ESO podran triar o no entre els diferents itineraris de 3r i 4t d'ESO. També considerem que aquesta orientació és estrictament acadèmica i no s'hauria d'establir, com fa el MEC, que per decidir que un alumne de 15 anys ha d'anar a un PQPI sigui necessari l'acord dels pares.

Conclusions

En primer lloc cal dir que el Govern del PSOE reconeix que el seu sistema educatiu, el de la LOGSE i LOE, no funciona ja que ha produït, segons la WEB del propi Govern, un 30% de fracàs escolar entre els 16 i 18 anys i un 39% d'abandonament escolar, és a dir de joves que no continuen estudiant desprès de l'ESO. En segon lloc cal dir que a l'establir tres vies en el 4t de l'ESO i un PQPI a partir dels 15 anys, reconeix que la diversificació és imprescindible. Abans deia que no s'havia de segregar als alumnes en diferents itineraris ni establir un itinerari "basura" en referència al més senzill. Desgraciadament ho fa malament, com s'ha comentat abans, i tard. Des de 1990 en que es va aprovar las LOGSE han passat més de 15 promocions d'alumnes amb un sistema educatiu sense cultura de l'esforç. Això vol dir milions de joves i centenars de milers de professors que han patit molt en les aules, magnífics professors que s'han anat fastiguejats de les aules en quant han pogut i, el més lamentable, que s'ha truncat en gran part la transmissió d'experiències reals, tant didàctiques com de rigor i serietat, entre el professorat gran i el jove.

Encara que l'establiment d'itineraris és imprescindible per millorar el nostres ensenyament, encara ho és més l'establiment de proves externes al final de la Primària per poder accedir a l'ESO i de proves al final de l'ESO per a poder accedir al Batxillerat i la FP. Només així es recuperarà la cultura de l'esforç i tindrem alumnes amb ganes d'estudiar i treure bones notes, el professorat veurà valorat els seu esforç, la qual cosa és molt important per continuar fent-lo, i els pares i tota la societat podrà estar segura que les qualificacions realment reflecteixen els coneixements assolits pels joves.

Sindicat AMES