ACCÉS AL COSSOS  DE CATEDRÀTICS – TERCERA CIRCULAR

 

PER QUÈ INTERESSA PRESENTAR-SE?

 

Benvolgut/da company/ya,

 

Aquesta circular té com objectiu explicar que són els Cossos de Catedràtics, quines avantatges té ser Catedràtic i per què és molt convenient no deixar passar aquesta propera convocatòria d’accés.

 

1. El Cossos de Catedràtics de Secundària

 

Hi ha  quatre cossos de Catedràtics a l’ensenyament  no universitari que són:

 

a)      El cos de catedràtics d'ensenyaments secundaris. Imparteixen classes a l’ESO, Batxillerat i FP.

 

b)      El cos de catedràtics de música i arts escèniques. Imparteixen classes en els ensenyaments superiors de música i dança i en els d'art dramàtic.

 

c)      Els cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny. Imparteixen classes en els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, en els de conservació i restauració de béns culturals i en els de la modalitat d'arts del batxillerat que es determinin.

 

d)      El cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes. Imparteixen classes en els ensenyaments d'idiomes a les EOI's.

 

2. Les funcions i les avantatges de ser Catedràtic.

 

2.1 Els catedràtic tenen dret preferent a desenvolupar les següents funcions:

 

a) Direcció de projectes d'innovació educativa i investigació didàctica de la pròpia especialitat que es duguin a terme en el centre.

 

b) Prefectura dels departaments de coordinació didàctica, així com, si és el cas, del Departament d'orientació.

 

c) Direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament.

 

d) Coordinació dels programes de formació contínua del professorat que es duguin a terme en el departament.

 

e) Presidència dels tribunals d'accés i, si és el cas, d'ingrés als respectius cossos de catedràtics. Això comporta complements econòmics

 

2.2 En reconeixement a aquestes funcions els Catedràtics tenen dret als següents aspectes :

 

a)      Un complement econòmic de 164,53€ mensuals per ser Catedràtic i un complement de 73,26€ si, a més, se és cap de departament o cap de Seminari. A més, això comporta desprès un increment en la jubilació.

 

b)      Reducció d’hores de classe. Aquesta varia segons el centre. Tradicionalment és d’unes 3h.

 

c)      Preferència en el moment de triar matèries, grups, horari i llibres de text, i de decidir els plantejaments didàctics a seguir.

 

d)      Participació en la composició de tribunals. Això comporta sempre complements econòmics.

 

e)      És un mèrit docent específic que suma punts en l'accés a la funció directiva, a la inspecció o a qualsevol concurs de mèrits (trasllats, llicències per estudi...). A més, en els concursos de trasllats participen conjuntament amb els funcionaris dels altres cossos.

 

3. Per què és molt convenient no deixar passar aquesta propera convocatòria d’accés.

 

3.1 Segons la normativa vigent un 30% del professorat ha de ser catedràtic. L’última convocatòria es va fer l’any 1991. Per tant, aquesta es fa 16 anys després. Això explica que hi hagi moltes places disponibles: 1203 en la convocatòria de 2007, 1403 en la de 2008 i 1404 en la de 2009. En el 2010 ja s’haurà arribat al 30% prefixat i ja només hauran convocatòries minoritàries per cobrir les baixes per jubilació o per augment del total de professorat. 

Nombre de places convocades

Accés al Cos de Catedràtics

2007

2008

2009

Totals

Ensenyament Secundari

1.150

1.350

1.350

3.850

Escola Oficial Idiomes

33

33

34

100

Arts plàstiques i disseny

20

20

20

60

Total de places

1.203

1.403

1.404

4.010

3.2 No es tindran en compte els mèrits anteriors al curs  89/90, per tant el professorat que ja estigués en actiu en aquest curs estarà en igualtat que el professorat que estava en actiu anys abans i que es va pogué presentar a la convocatòria de 1991.

3.3 S’ha posat l’accent en els anys de serveis i no en els mèrits. Per exemple en l’esborrany d’octubre l’antiguitat tenia un màxim de 2 punts i en l’últim esborrany és de 4 punts, l’avaluació de l’activitat docent per part de la inspecció ha passat  a ser voluntària i la elaboració d’un projecte docent ha passat de 2 punts a només 1,5 punts i també amb caràcter voluntari.  En resum, si es té prou anys de serveis ara és molt fàcil accedir als Cossos de Catedràtics.

La nostra valoració d’aquesta situació és molt negativa. Considerem  que tenir més anys de serveis, a partir dels 8 anys de serveis ja fixats, no vol dir res respecte a l'excel·lència del professorat, que poder evitar la presentació d’un Projecte docent i ser avaluat sobre l'activitat docent perjudica al professorat que més esforços ha fet per a millorar el nostre sistema educatiu, i que tot això condueix al desànim de tot el col·lectiu.

Lamentem que tots els sindicats presents a la taula de negociacions estiguin recolzant aquests plantejaments. La carrera docent basada en capacitats i mèrits mai han estat tan orfes d'entitats que la defensin. Aquesta situació ens demostra la necessitat de no dependre de ningú, com és el nostre cas (AMES), per poder continuar lluitant per a la millora real de l'ensenyament secundari.

Dit això, com la realitat és la que és, t’insistim en què no deixis passar aquesta oportunitat. Com hi hauran molts empats, tant el projecte com l’avaluació de l’activitat docent poden ser decisius i en el nostre curs esperem poder donar-te tota l’ajuda que necessites.

Aquest curs d’orientació seran totalment gratuït pels afiliats. El cost d’afiliació és de 50€ l’any. Per afiliar-se simplement s’ha d’omplir la fitxa que trobaràs a: http://amesweb.tripod.com/formularifitxaames.htm

Aquesta quantitat és pot desgravar a la Declaració de Renda. Els afiliats al sindicat AMES tenen dret a disposar d'assessorament laboral gratuït, de preus reduïts en els procediments jurídics, de reduccions en viatges de turisme, de tracta preferent en una determinada entitat bancària, i de participar en les assemblees i reunions sectorials del sindicat. Per als no afiliats el cost és de 80 € que s’han d’ingressar al compte del sindicat. Per fer-ho prèviament s’ha d’enviar un e-mail indicant el nom, cognom, i telèfon a: ames@telefonica.net

Una molt cordial salutació

Barcelona, 10 de novembre de 2007 

 

Sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES)

http://www.ames-fps.com