Suspens a la LOGSE i a la LOE

 

Antonio Jimeno

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)

 


Les primeres reaccions dels màxims responsables dels nostres resultats en les proves PISA 2006 han estat decebedores: s'ha posat en dubte la validesa de les proves, s'ha proposat no tornar a participar i s'ha dit que això és degut a la falta d'instrucció dels pares, oblidant que bona part dels actuals dirigents de les nostres universitats, hospitals i centres d'investigació són fills de pares sense estudis. L'única decisió que s'ha pres ha estat augmentar el nombre d'anys de preparació necessaris per a ser professor i proposar, en la futura llei catalana de l'educació, l'examen periòdic del professorat, com si aquest fos l'origen del problema.


Amb aquestes mesures no es milloraran els resultats dels nostres joves en les proves PISA del 2009, perquè el problema no està en el professorat sinó en què el sistema educatiu derivat de la LOGSE i de la LOE ens impedeix treballar amb eficàcia als professors i als alumnes. La promoció automàtica de curs dels repetidors i dels alumnes que la junta d'avaluació pot determinar, encara que ho tinguin tot suspès, i el que no existeixi una diversitat de vies a partir dels 14 anys, impossibilita la nostra funció com a educadors, desincentiva als alumnes i fa d'aquest sistema el pitjor dels possibles.


Per millorar el nostre sistema educatiu és imprescindible establir urgentment unes proves oficials, realitzades per l’Administració, al final de la Primària i al final de l'ESO. Aquestes proves permetrien assegurar que només accedeixen a l'etapa següent els alumnes que estan preparats per aprofitar-la. El seu efecte més beneficiós és que estimularien als nostres joves a preparar-se millor i a les seves famílies a donar més importància als estudis dels seus fills. Aquesta mesura ha d’anar acompanyada de l’establiment de diferents vies a partir dels 14 anys, perquè tots els alumnes tenen dret a trobar un camí que s'adapti a les seves capacitats i interessos, i a tenir èxit acadèmic sense necessitat de trampes. Així, sí es podria restablir la cultura de l'esforç per a tots.