AXIA davant la sisena hora: entre l’oportunitat i el risc.

Sisena hora si, però amb garanties

 

 

 

El Pacte Nacional per l’Educació ocupa el debat educatiu dels darrers anys, amb una especial polèmica centrada en l’aplicació de la sisena hora a la Primària dels centres públics. S’ha establert al voltant d’aquest tema una gran diversitat d’opinions, les quals han emfasitzat les oportunitats i els riscos que comporta la seva posada en marxa.

La desigualtat entre les dues xarxes educatives, pública i privada, ha estat un evidència que s’ha anat perpetuant en el temps. La diferència d’hores d’escolarització és rellevant i més si s’utilitza per crear entorns d’ensenyament i aprenentatge que ajudin l’alumnat en el seu desenvolupament. És segurament la bona utilització d’aquest temps la que pot donar la qualitat a la sisena hora.

La postura decidida del Departament d’Educació de dur a terme l’aplicació de la sisena hora, independentment de la signatura o no del Pacte Nacional, situa AXIA en la necessitat de manifestar la seva posició en un tema que serà cabdal el curs 2006-2007 als centres educatius públics d’Infantil i Primària, i que ja està impregnant l’organització escolar actual.

 

***

 

AXIA valora positivament les mesures que vagin encaminades a acabar amb aquesta desigualtat i permetin aconseguir una millora del sistema educatiu públic. La sisena hora serà una eina més contra el fracàs escolar, si permet una prevenció més efectiva. Si així és, cal esperar que en un futur no gaire llunyà es consideri la seva ampliació a Educació Infantil, etapa que ara es continua subvencionant als centres privats concertats.

Els equips directius seran la peça clau, la frontissa, entre la decisió política del Departament d’Educació i l’aplicació pràctica de la mesura. El Departament d’Educació ha de garantir que els equips directius podran, des de l’exercici de la seva responsabilitat, aconseguir l’èxit de la implementació de la sisena hora en tots els àmbits que conformen l’ensenyament i l’aprenentatge, i alhora els que tenen a veure amb els canvis que es generaran en la vida diària dels centres, entre la qualitat educativa i el benestar docent.

En aquest sentit, l’aplicació de la sisena hora generarà per als equips directius una càrrega de treball superior a la que ja afronten a l’actualitat: canvi d’horaris, conciliació dels criteris pedagògics i dels criteris de flexibilització de l’horari del professorat, canvi d’estructura de funcionament, aplicació de mesures organitzatives que garanteixin la coordinació del professorat, ajustament de l’horari d’educació Infantil i Primària, capacitat de gestionar equips docents més nombrosos, etc. En definitiva, la responsabilitat de traduir l’augment de la quantitat de l’horari lectiu en qualitat educativa.

Per assumir aquesta nova càrrega de treball, els equips directius necessiten recursos, informació, assessorament i temps, eines indispensables que facilitaran el control i la bona gestió dels canvis.

És per tot això que AXIA considera imprescindible que:

- Garantia que es continuaran cobrint totes les substitucions, incloses les de curta durada, amb mecanismes de nomenament que millorin l’actual.

 

Òbviament, AXIA és plenament conscient que l’aplicació tècnica de la sisena hora pot quedar desvirtuada en el seu objectiu d’aconseguir un servei educatiu públic de qualitat en tots els centres sostinguts amb fons públics si no va acompanyada d’unes altres mesures complementàries: