Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


Curs d'ajuda i orientació sobre com fer una Programació Didàctica de Secundària segons les Competències Bàsiques

Si tens qualsevol dubte envia'ns un e-mail a: ames@ames-fps.com o truca'ns al 659002871 (tardes)

INTRODUCCIÓ

1.) Contingut del curs Accés

1ª PART) ESQUEMA GENERAL D'UNA PROGRAMACIÓ

1.2) La contextualització del centre

  • Introducció i recomanacions orientatives Accés
  • Exemples Accés
  • Documents necessaris:

1.3) Presentació del cicle

1.4) Competències bàsiques

1.5) Metodologia

1.6) Avaluació. Criteris

1.7) L'ús de les Noves Tecnologies

1.8) Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques

1.9) Recursos didàctics i material per a l´ alumne

1.10) Temporalització. Horari

2ª PART) L'ESQUEMA D'UNA UNITAT DIDÀCTICA

2.1. Introducció

2.2 Les competències bàsiques

2.3 Connexions amb altres àrees

2.4 Activitats d'ensenyament aprenentatge

2.5 Coneixements previs necessaris i habilitats

2.6 Mesires d'atenció a la diversitat

2.7 Orientacions metodològiques

2.8 Avaluació

2.9 Recursos

 

CALENDARI D'ENTREGAS

  • Taula de control de llirament dels treballs realitzats Accés