PROVES EXTRAORDINÀRIES D'ESO I BATXILLERAT AL SETEMBRE
Enviar els models omplerts per correu abans de final de curs
Model d'adhesió del Claustre de Professors (pdf).
Model d'adhesió del Consell Escolar (pdf)
Model d'adhesió personal d'un professor (pdf)
 
Carta enviada a USTEC-STEs sobre exàmens de setembre (pdf)

AVUI (18-maig-2004) J. Sarramona a favor dels exàmens al setembre

LA VANGUARDIA (20-maig-2004) "Arrecia la campaña para hacer en septiembre los exámenes de recuperació"