Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

Valoració del Sindicat AMES de la retallada econòmica establerta pels Governs de Catalunya i d'Espanya i de les noves condicions laborals proposades pel Departament d'Ensenyament

A) Les principal mesures econòmiques que ens afecten són:

En AMES acceptem que Espanya en general i Catalunya en particular realment no disposen avui de recursos econòmics suficients, que això no és responsabilitat dels nous gestors, sinó de la situació internacional i de la mala gestió de l'anterior govern; però per acceptar el sacrifici econòmic i de condicions laborals que ara se'ns demana, exigim:

  1. Que els càrrecs polítics actuals i els que se n'acaben d'anar no mantinguin els privilegis de sous, dietes i jubilacions que encara tenen,
  2. Que els ex-responsables de Caixes, Bancs (inclòs el Banc d'Espanya, que és qui hauria d'haver prohibit tant risc bancari), Conselleries autonòmiques d'obres públiques (que van impulsar per motius electoralistes aeroports inviables) i ex-responsables de Fundacions fraudulentes, que han fet una pèssima gestió, tornin tots els diners que s'han emportat, encara que hagin passat més de 5 anys.
  3. Que s'estableixi la rendició de comptes per a polítics i alts càrrecs de l'Administració al final del seu mandat, amb l'assumpció de les responsabilitats personals que corresponguin. Ningú està obligat a presentar-se a unes eleccions, qui ho faci ha d'assumir aquesta alta responsabilitat i qui no la vulgui assumir que no es presenti.
  4. Que s'acabi el finançament per part de l'Estat dels partits polítics, de les patronals, dels sindicats i dels mitjans de comunicació (13 TV autonòmiques i 2 estatals). Tots ells s'han de mantenir exclusivament a partir dels seus afiliats i usuaris.
  5. La independència total i absoluta del poder judicial respecte el poder polític. Els membres dels tribunals superiors i de la fiscalia no han de ser nomenats pels partits polítics, sinó pels seus estaments.

Per tant i per evitar que els nous responsables ens tornin a fer el mateix, volem un canvi en les lleis en aquest sentit. Només així podrem recuperar la confiança en el sistema i en els governants actuals i acceptar les seves mesures, que ens suposen un gran sacrifici econòmic.

Alguns sindicats han convocat concentracions de protesta que a AMES ens semblen oportunes, fins que no es vegi que els Governs engeguen les mesures abans esmentades. Alguns sindicats també han proposat fer vaga en els centres. Nosaltres (AMES) ens oposem a fer vagues perquè poden provocar una disminució de matrícula en els centres públics i, per tant, posar en perill els nostres llocs de treball (cada any hi ha més companys desplaçats per tancament de centres per manca de matrícula). A més, fer vaga suposa la pèrdua de uns 120 euros per dia, que el professorat difícilment pot suportar (els sindicats convocants no es veuran afectats, sinó que rebran més ajudes del poder polític. Per exemple, a Catalunya, amb l'anterior conseller i en plena protesta al carrer contra la LEC, van aconseguir de l'Administració que es dupliqués el nombre d'alliberats sindicals a l'ensenyament). Alguns sindicats han proposat, com a mesura de pressió, la no realització de sortides, la no assistència a reunions no obligatòries i l'assistència passiva a les obligatòries. Nosaltres (AMES) ens oposem a disminuir la tasca docent en els centres públics al mínim, perquè considerem que això no arregla res, perjudica greument el futur dels centres públics i ens perjudica a nosaltres mateixos com a bons professionals.

B) Principals canvis en les condicions laborals proposades pel Departament d'Ensenyament

Les mesures proposades són: en el proper curs 2012/2013 passar de 19 a 20h de classe a la setmana i la polivalència del professorat, de forma que es pugui establir haver de donar classes d'una altre especialitat. A més, que a partir d'aquest any 2012, per aconseguir el primer estadi en lloc de 6 anys en calguin 9(pels següents estadis es mantindrien els 6 anys actuals) i que, a més dels anys, calgui tenir 6 crèdits de mèrits, que sortiran del resultat de les avaluacions externes dels alumnes a la finalització de cada etapa educativa i de la disminució de l’abandó escolar (1 crèdit per cada any de millora del centre en aquests aspectes), l'avaluació voluntària del professorat (fins un crèdit per a cada avaluació) i dels aspectes actuals (càrrecs, publicacions, mèrits acadèmics, participació en grups de treball, etc.). Accés a la proposta sobre els Estadis del Departament d'Ensenyament.

En el Sindicat AMES considerem molt negatiu passar a 20h setmanals, perquè això no deixa temps suficient per a preparar les classes i corregir exercicis, i la polivalència obligatòria del professorat, perquè això pot comportar que l'alumnat tingui un professorat obligat a ensenyar una matèria que no coneix prou bé, sense parlar de l'estrès laboral afegit que patirà el professorat. Aquestes dues mesures van directament en contra de l'objectiu de disminuir el fracàs escolar i d'augmentar la continuïtat dels alumnes en els estudis després de l'ESO.

En canvi, en el Sindicat AMES estem molt a favor de vincular la promoció professional al resultat de la tasca docent, és a dir a l'increment de coneixements del propi alumnat. Per a nosaltres això és més important que vincular-ho simplement als anys de treball, als càrrecs, als títols acadèmics o a les publicacions. Per valorar la tasca docent d'un professor d'una forma objectiva, considerem que és imprescindible mesurar el nivell de coneixements dels seus alumnes abans i desprès d'un curs sencer i fer-ho durant un mínim de tres anys. Per tant, a les proves externes de final de Primària i de final d'ESO s'han d'incloure totes les matèries. Per a nosaltres (AMES) en la valoració d'un professor, d'un Director o de tot un centre, no ha de tenir cap valor l'autoavaluació que es faci el propi centre, o les qualificacions que dóna el propi centre, ja que si, per exemple, al final de l'ESO, els centres donessin als seus alumnes les qualificacions reals, aquests s'anirien a acabar l'ESO a altres centres més permissius i el centre es quedaria sense prou alumnes per fer el Batxillerat o la FP.

Barcelona, 15 de gener de 2012

Sindicat AMES