Reducció de jornada i com afecta a la jubilació

Reducció de jornada i com afecta a la jubilació

La jubilació anticipada afecta a la quantia de la pensió, ja que aquesta es calcula en funció dels 15 anys treballats. La raó és que, al treballar menys temps durant un o més anys es guanya menys en cadascun d'aquests anys. Si només és un o pocs anys la pèrdua no és elevada. La reducció de jornada no afecta al càlcul de temps treballat a efectes de demanar jubilació, complir triennis o demanar estadis.

La reducció de sou seria la següent:

1.) Si és per interès particular per assumptes personals:

- Només pot ser reducció de mitja jornada i es guanya la meitat del sou. La convocatòria acostuma a sortir el mes de març. S'ha d'estar atent.

2.) Si és per cura d'un fill o per un tema de salut (en aquest últim cas s'ha d'anar al metge del SSTT i explicar el cas). Aquí hi ha dues modalitats:

- Reducció d'un terç de jornada i es cobra el 80% del sou
- Reducció de mitja jornada i es cobra el 60% del sou.