ACCÉS AL COSSOS  DE CATEDRÀTICS – QUARTA CIRCULAR

 

CONTINGUTS DEL CURS D’ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS

 

Benvolgut/da company/ya,

 

Aquesta circular té com objectiu explicar el contingut del nostre Curs d’Accés als Cossos de Catedràtics.

 

Per presentar-se a l'accés al Cos de Catedràtics que en breu es convocarà, l’aspirant primer haurà de presentar una sol·licitud al Departament adjuntant un llistat dels mèrits que es volen al·legar i els corresponents justificants. Si l’aspirant, en base als seus punts ho considera necessari, haurà de presentar un Projecte docent de només de 50 pàgines sobre una de les 3 opcions convocades (una d’elles és la millora de l’ensenyament d’un determinat tema del programa) i, si ho considera convenient, en base als seus punts, ser avaluat "in situ" sobre com fa la seva tasca docent.  Com que és possible que hi hagi empats i l’esborrany de la normativa diu que, en aquest cas, es tindrà en compte la puntuació més alta en cada un dels apartats, et recomanem fer el Projecte docent i no renunciar a ser avaluat.

Nosaltres considerem que, a part de fer una reunió informativa per resoldre dubtes generals,  el que és més útil per l'aspirant és que pengem a la WEB tot el que necessita per a què ho pugui consultar i descarregar en qualsevol moment i des de qualsevol punt del país. Igualment hem posat a disposició dels aspirants una direcció electrònica (ames@telefonica.net) i un telèfon (659 002 871) per a fer preguntes personals. Pensem que fer més reunions presencials no compensa l'esforç de l'aspirant, sinó que li resta temps per a preparar el que té que presentar.  Si no es pot anar a la reunió presencial tampoc serà un gran problema perquè ho posarem tot, incloses les preguntes i les respostes a la nostra WEB.

En base a tot això, el que nosaltres hem preparat és:


1.) Un full de càlcul que automàticament dóna els punts que tens en cada apartat, per saber les possibilitats que tenim en el primer any. Aquest full ja es pot consultar a la nostra WEB (www.ames-fps.com) si es disposa de la contrasenya. Ja l’hem facilitat als afiliats que ens ho han demanant i als inscrits al curs.


2.) Unes pautes per fer el Projecte docent i models escrits en suports informàtic que puguin servir als aspirants per fer el seu Projecte. Ho penjarem  abans del 25 de novembre. Entre la data de publicació de la convocatòria, que encara no ha sortit, i la data en què s’ha de presentar el Projecte docent, es disposarà d’entre 50 a 80 dies per redactar-lo, segons el temps que trigui el Departament en fer la seva tasca.

3.) Pautes de com enfocar la visita de l'inspector, els papers que cal tenir i els temes que és més important comentar. Per aquest punts disposem de l'ajuda d'inspectors ja jubilats. Més endavant ja penjarem un document amb tots els aspectes a tenir en compta. De moment us recomanem que digueu al vostre Cap de Departament que tingui preparada una bona programació perquè segurament l’inspector la voldrà consultar per veure si l’aspirant la va seguint.  

4.) Una direcció electrònica i un telèfon per a fer preguntes personals.

5.) Un servei d'informació personalitzada sobre qualsevol incidència personal o general durant el procés.

La reunió general la farem després que surti publicada la convocatòria i tinguem seguretat de com serà. Altres sindicats ja ho fan, però nosaltres considerem millor fer-ho d'una altre manera. De moment ja em penjat el full de càlcul i la setmana que ve unes pautes per fer el Projecte docent. 

Respecte a nosaltres et direm que el sindicat “Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES)” és un sindicat creat l’any 1999 per un grup de professors i professores de Secundària, indignats amb el sistema educatiu derivat de la LOGSE i defraudats dels sindicats existents, ja que en lloc de defensar al professorat es van posar al costat de l'Administració per ajudar-la a imposar un sistema educatiu que no funciona i que, a més, ha originat unes condicions de treball lamentables, condicions que nosaltres estem intentant canviar.

 

Per afiliar-te simplement has de clicar en: http://amesweb.tripod.com/formularifitxaames.htm .

 

Per participar en el curs sense ser afiliat cal fer un ingrés de 80 euros al compte: 2100-1117-04-0200067697 (La Caixa). És imprescindible indicar el nom en el moment de fer l'ingrés, per a poder saber qui ha fet l'ingrés. Desprès, per aconseguir la contrasenya cal enviar un e-mail a: ames@telefonica.net

Una molt cordial salutació

Barcelona, 16 de novembre de 2007

 

Antonio Jimeno
Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària (Sindicat AMES)

http://www.ames-fps.com