Prova d'avaluació de sisè de Primària.

Propostes del Sindicat AMES

El Sindicat AMES recolza aquestes proves perquè són un gran estímul pels alumnes i pels mestres i proposa els següents canvis perquè aquestes proves puguin millorar significativament el nostre sistema educatiu.

1.) Respecte als alumnes. Els alumnes que arriben a l'ESO sense estar prou preparats estan abocats al fracàs, perjudiquen sense voler als seus companys, dificulten la tasca del professorat de primer d'ESO i són un problema pels seus pares, ja que els requereix dedicar-los molt temps per intentar que puguin aprovar. Tot això es podria evitar si aquests alumnes haguessin de repetir el sisè de Primària. Donat que la llei educativa actual, l'encara vigent LOE, estableix que només el centre determina la nota final de l'alumne, el Departament d'Ensenyament hauria de recomanar a tots els centres que tinguin molt en compte els resultats d'aquesta prova externa en les seves avaluacions finals, anteposant el que és millor per a cada alumne.

La raó per la qual els repetidors no s'esforcen és perquè saben que facin el que facin passaran de curs. Això s'ha de canviar. L'alumne ha de saber que si en sisè de Primària no ha arribat als mínims per a promocionar a l'ESO, haurà de repetir per segona vegada i desprès passar a un PQPI o a un centre d'educació especial.

2.) Respecte els mestres. És convenient i de justícia que els docents vexin reconegut el seu esforç. Una manera podria ser amb complements econòmics i una altre manera, compatible amb l'anterior, que sí es pot realitzar encara que estiguem en temps de crisi, és fent públic els resultats dels seus alumnes a lo llarg d'uns quants anys i en comparació amb altres centres del mateix context social.

3.) Respecte el Departament d'Ensenyament. Dintre d'uns anys el Departament disposarà de prou informació sobre el rendiment acadèmic de cada centre i sobre la seva tendència de millora. Aquesta informació s'hauria de fer pública, al menys indicant tres nivells, perquè siguin un estímul pels centres i per a proporcionar una mínima informació als pares abans de matricular els seus fills.

Barcelona, 15 de juny de 2012

Sindicat AMES (Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com