EL SINDICATO AMES HA PRESENTAT LES SEVES PROPOSTES DE MILLORA A LA SECRETARIA D'ESTAT D'EDUCACIÓ DEL MECD MONTSERRAT GOMENDIO

El passat dimarts 5 de juny el president del Sindicat AMES, Antonio Jimeno, acompanyat dels coautors del document, el professors Isidro Cabello (Catalunya) i Eduardo Calderón (Madrid), van ser rebuts per la Secertaria d'Estat d'Educació, Montserrat Gomendio, per a parlar de les nostres propostes sobre com millorar el sistema educatiu.

El resum de la nostra proposta és:

1.) Realitzar una prova externa a tots els alumnes de l'últim curs de Primària i de l'últim curs d'ESO, amb l'objectiu de conèixer el nivell real de coneixements de l'alumnat al final d'ambdues etapes. Aquesta avaluació s'hauria de fer en col·laboració amb totes les CCAA i es podria realitzar al juny de 2013, pel que s'hauria d'anunciar a l'inici del proper curs. Aquesta prova és indispensable per a saber quins canvis són els més adequats i per a poder valorar després els seus resultats.

2.) Establir les proves externes al final de la Primària i de l'ESO amb valor acadèmic. Una vegada realitzades aquestes proves externes per primera vegada i detectats els aspectes a millorar en elles, s'haurien d'establir amb caràcter anual i amb valor acadèmic, és a dir que sigui necessari aprovar-les per a poder accedir a la següent etapa. Aquestes proves constituiran un gran estímul perquè els nostres alumnes s'esforcin més a aprendre, evitaran que hagin diferències de nivells d'exigència entre centres i permetran fer un seguiment anual dels resultats dels canvis en el sistema que periòdicament s'introdueixin.

3.) Una vegada establertes les avaluacions externes, ja es podrà iniciar els canvis en el nombre d'anys de cada etapa. Per exemple passar al model de 3 anys d'ESO i 3 de Batxillerat o passar al model d'una Primària fins als 14 anys i després un Batxillerat de 4 anys o una FP de 2 seguida d'una FP superior, o un PQPI.

A continuació es pot accedir al document detallat i a un esquema de com quedaria el nostre futur sistema educatiu amb aquestes proves. Accés al document (PDF)

Barcelona, 8 de juny de 2012

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com