AMES

 Què és AMES? (Article publicat a Cathedra, la revista de l'associació de catedràtics ACESC, Escuela Espanyola i Magisterio - Catalunya) catedra4.htm

Entrevista amb el President d'AMES (Publicada a Magisterio - Catalunya el 12-09-2001). Es fa un anàlisi de la situació i es comenten algunes propostes de solució entreme.htm

Ideari fundacional. Es tracta del conjunt de propostes de millora que van motivar la necessitat de fundar AMES. Es van presentar a l'opinió pública el 28 d'abril de 1999 a l'IES Jaume Balmes de Barcelona. ideari1.htm

Fitxa d'afiliació a AMES ficha.htm

Per afiliar-se a AMES cal omplir aquesta fitxa i enviar-la a: AMES. Apartat de Correus, 20091 (08080) Barcelona o a ames@telefonica.net

(Els afiliats tenen serveis jurídics gratuïts i reberen informació de totes les noticies i iniciatives sobre l'ensenyament via e-mail)