OPOSICIONS 2011

Previsió de places que es convocaran segurament el mes de gener de 2011

En total es podrien convocar unes 3194 places.


1.) Cos de Professors d'Ensenyament Secundari (ESO i Batxillerat). Unes 2200 places

AL Alemany 5
AN Anglès 250
CN Biologia i geologia 150
DI Dibuix 90
ECO Economia 45
EF Educació física 140
FI Filosofia 45
FQ Física i química 150
FR Francès 45
GE Geografia i història 200
GR Grec 20
LA Llatí 20
LC Llengua catalana i literatura 200
LE Llengua castellana i literatura 200
MA Matemàtiques 200
MU Música 80
PSI Orientació educativa 160
TEC Tecnologia 200

2.) Cos de Professors d'Ensenyament Secundari (Formació Professional). Unes 395 places

501 Administració d'empreses 10
502 Anàlisi i química industrial 20
503 Assessoria i processos d'imatge personal 20
505 Formació i orientació laboral 60
506 Hoteleria i turisme 10
507 Informàtica 70
508 Intervenció sociocomunitària 75
510 Organització i gestió comercial 20
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 20
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 15
513 Organització i projectes de sistemes energètics 0
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 25
518 Processos sanitaris 40

3.) Cos de Professors Tècnics d'FP. Unes 488 places
601 Cuina i pastisseria 30
603 Estètica 20
606 Instal·lacions electrotècniques 10
609 Manteniment de vehicles 50
611 Mecanització i manteniment de màquines 20
618 Perruqueria 18
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 25
620 Procediments sanitaris i assistencials 100
621 Processos comercials 12
622 Processos de gestió administrativa 25
625 Serveis a la comunitat 80
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 90
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 8


4.) Cos de Professors d'EOI. Unes 61 places

190 Espanyol per a Estrangers 4
192 Francès 10
193 Anglès 45
195 Català 2

6.) Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny . Unes 50 places.
707 Dibuix artístic i color 9
708 Dibuix tècnic 7
709 Disseny d'interiors 3
712 Disseny gràfic 12
715 Fotografia 3
716 Història de l'art 5
720 Materials i tecnologia: disseny 3
721 Mitjans audiovisuals 4
722 Mitjans informàtics 4
723 Organització industrial i legislació 4