ACCÉS ALS COSSOS  DE CATEDRÀTICS – ONZENA CIRCULAR

 

Calendari previst a partir del 15 de febrer de 2008  

 

Benvolgut/da company/a,

 

El Departament d’Educació ens ha informat que:

 

1.        La llista definitiva està previst que surti a finals de març (és el que en l’agenda denominem dia O). Es farà constar la distribució dels aspirants per tribunals i la data, l’hora i el lloc de la prova de català. L’adreça serà la de sempre: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

 

2.        Dies desprès, abans del 5 d’abril, es farà pública a internet, a la pàgina del Departament sobre aquest accés, la puntuació que consti en el seu Registre. Es tracta dels punts sobre: Antiguitat en el cos ( 1.1), Càrrecs (1.2 , excepte Avaluació d’activitat docent 1.2.6, tutoria 1.2.7 i Consell Escolar 1.2.12), Titulacions acadèmiques (3.1.1 a 3.1.4), Titulacions d’ensenyament (3.1.5) i Mestre de català (3.1.6).  Es podrà consultar utilitzant una contrasenya. Començarà el període de 7 dies per confirmar o rebutjar TELEMÀTICAMENT la puntuació rebuda.

 

3.        Si en EPOCA falta informació sobre els aspectes anteriors es disposarà de 15 dies més per aportar la documentació justificativa davant de SSTT.  És el moment d’aportar la informació sobre tutoria 1.2.7 i Consell Escolar 1.2.12 si es que falta. 

 

4.        Els serveis d’EPOCA estan començant i no poden fer-se càrrec d’introduir els mèrits de tots en el temps que queda, per tant els mèrits restants, els corresponents a l’apartat de Cursos de formació (2) i a l’apartat de Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (3.2) s’han de presentar al tribunals el dia 12 d’abril.

 

5.        Que quan en el DOGC, a l’apartat 6.6.1 es diu que hi haurà 5 dies per presentar reclamacions contra la llista provisional respecte als mèrits de tutories (1.2.7) i de representant en el Consell Escolar (1.2.12) , en realitat havia de posar 15 dies i que en breu sortirà la correcció en el DOGC. 

 

6.        Que només es tindran en compte les tutories remunerades i que es van començar a remunerar a partir del curs 2004/2005.

 

7.         Estem a l’espera que ens contestin per escrit si els professors de castellà poden presentar en castellà el seu projecte docent, com sí han de fer els professors de llengües modernes.

 

Si algun dels vostres professors coneguts està interessat en fer el nostre curs d’Accés al Cos de Catedràtics té tota la informació sobre com accedir en:

http://amesweb.tripod.com/cursaccescoscatedratics.htm

 

Una molt cordial salutació

 

Barcelona,  15 de febrer de 2008

 

La Junta Directiva

"Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"

http://amesweb.tripod.com

T: 659 002 871