OLIMPÍADA ESPANYOLA DE BIOLOGIA (OEB).

Pots accedir a aquest escrit en: http://amesweb.tripod.com/olimpiada_biologia_materials.htm

Els continguts que entren a l'Olimpíada Espanyola de Biologia estan en el següent enllaç: Continguts de l'OEB. Degut que a Catalunya hi ha un currículum diferent al de les altres Comunitats Autònomes, hi ha tres temes que els alumnes catalans que es presentin a l'OEB han d'estudiar pel seu compte. Aquests temes també entren a l'International Biology Olympiad (IBO) i a l'Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB). Aquests temes són, tal i com estan redactats a la WEB de l'OEB, els següents:

"2. Evolución y Biodiversidad: Mecanismos evolutivos, Clasificación de los seres vivos. En este apartado lo importante es reconocer los grupos más importantes, sus características. Conocer el concepto de especie y categorías básicas taxonómicas. Este apartado tiene un peso de un 10% del totals de las preguntas.
4. Histología, Fisiología y anatomía vegetal. Este apartado tiene un peso de un 15% del totals de las preguntas.
5. Histología, Fisiología y anatomía animal. Este apartado tiene un peso de un 20% del totals de las preguntas."

Per a facilitar el seu estudi als alumnes que s'han de presentar a l'OEB s'ha posat a continuació diferents enllaços a WEBs i PDFs. Recomenem començar estudiant només els enllaços que estan en negreta i desprès, només si es vol ampliar, la resta de materials.

Per a preparar la part pràctica d'aquests temes, l'organització de l'OBC ha organitzat sessions pràctiques a l'Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulalia (Sarrià) que està al carrer Pere II de Montcada, 8. Barcelona. Veure Mapa adjunt (No confondre amb una altre seu que està a prop de Tibidabo). Es faran pràctiques de microscòpia animal i vegetal i d'identificació d'organismes amb claus dicotòmiques.

Per estudiar el tema 2. Evolució i biodiversitat. Mecanismes evolutius. Classificació dels éssers vius.

 1. El projecto Biosfera del Ministerio de Educación. Biología y Geologia de 1º de Bachillerato. Tema 4. Clasificación de los organismos. (Té continguts i activitats d'autoavaluació molt bones).
 2. Classificació de les espècies en tres Dominis. Aquest apartat apareix en les pàgines 130 a 136 d'aquest tema. Al final hi ha un exercici sobre l'ús de claus dicotòmiques (PDF)
 3. Classificació de les espècies en cinc Regnes. És la mès clàsica i la que en la pràctica s'utilitza. No cal aprendre el quadre sobre la classificació dels protozous, ni el quadre sobre la classificació de les algues (PDF).
 4. La WEB de l'Institut Rayuela sobre la classificació dels éssers vius a nivell de Batxillerat

Per estudiar el tema 4. Histologia, fisiologia i anatomia vegetal.

 1. El projecto Biosfera del Ministerio de Educación. Biología y Geologia de 1º de Bachillerato. Temas 5 y 6.
 2. Teixits i órgans vegetal. A les pàgines 84 a 86 hi ha un breu resum sobre tots aquests temes (PDF).
 3. Histologia i anatomia vegetal. Es tracta d'un tema molt complert de 15 pàgines. Al final hi ha una pràctica sobre com fer preparacions microscòpiques (PDF).
 4. La nutrició, relació i reproducció de les plantes (PDF).
 5. Imatges molt bones d'Histologia vegetal de la Universitat de Jaen i també de l'institut Garcia Morato (veure també l'enllaç a "Tejidos y órganos vegetales")
 6. La WEB de l'institut Rayuela sobre les plantes a nivell de Batxillerat.

Per estudiar el tema 5. Histologia, fisiologia i anatomia animal.

 1. El projecto Biosfera del Ministerio de Educación. Biología y Geologia de 1º de Bachillerato. Tema 7.
 2. Teixits i órgans animals. A les pàgines 78 a 83 hi ha un resum sobre tots aquests temes (PDF).
 3. Histologia animal. Es tracta de la WEB de l'Institut Rayuela sobre aquest tema.
 4. La nutrició dels animals (PDF) i la relació i reproducció dels animals (PDF)
 5. Imatges i descripcions d'Histología animal de la Universitat de Jaen i també de l'Institut Garcia Morato (es tracta d'una presentació comentada)
 6. La WEB de l'institut Rayuela sobre els animals a nivell de Batxillerat.

T'adjuntem l'autorització paterna que has de portar signada pel pare o mare i amb el segell del centre, juntament amb una fotocòpia del DNI del pare o mare el dissabte que es fan les pràctiques o, com a màxim, el dia del viatge a León que serà el dijous 12 de març de 2015. Quedem a l'Estació de Sants en Barcelona en l'accés a l'escala de baixada a l'andana del tren 00626 ALVIA a León a les 9h del matí (el tren surt a les 9.30h). A la tornada arribarem a l'aeroport del Prat del Llobregat (Barcelona) el diumenge 15 de març a les 22,20h. En el següent enllaç pots veure l'horari i el programa previst a l'OEB i la direcció de l'Hotel Conde Luna de León. L'anada i la tornada la faràs amb la professora Imma Saumell (T: 646224908 - isaumell@xtec.cat). Un professor de contacte a León és Antonio Jimeno (T: 659002871 - antojimeno@gmail.com).