Primeres jornades sobre Els Nous Currículums d’Educació Primària i Secundària Obligatòria a Catalunya

Organitza Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Delegació de Tarragona.

 

Data: dissabte 24 de novembre de 2007

Lloc: IES Jaume I de Salou.

Horari: 9:30h a 14h

 

Objectiu:

 

1.Donar a conèixer les línies mestres dels nous currículums: Seleccionar els continguts mitjançant criteris. La llengua i les àrees curriculars.

2. Presentar exemplificacions que concretin el treball d’aula en algunes àrees, tant a l’etapa d’Educació primària com de Secundària obligatòria.

 

Programa:

 

9:30h-10:30h: Les línies mestres que vertebren els nous currículums / Què aporten els nous currículums al treball de les aules de les nostres escoles i instituts

Presenta: Montserrat Casas, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

10:30-11h: Cafè

 

11h-14h: Tallers per matèries i etapes que exemplifiquin i concretin l’enfocament dels nous currículums:

 

1 · Matèries de llengua i literatura a primària i secundària. Què haurem de fer a les classes de llengua?

Artur Noguerol, professor de didàctica de la llengua a la UAB i Rosa Maria Ramírez, directora del CEIP Vila Olímpica.

 

2 · Matèries de ciències de la naturalesa. Repensem el currículum de ciències de la naturalesa. Un exemple: els éssers vius

Pilar Garcia Rovira, professora de l’IES Joan Oliver de Sabadell i de Didàctica de les Ciències de la UAB

Pensar, experimentar i comunicar a l’Aula de Ciències

Teresa Pigrau, Equip d’Educació Infantil i Primària del CDECT.

 

3 · Matèries de ciències socials, geografia i història. Una altra mirada per interpretar el currículum de ciències socials.

Dolors Bosch, professora de ciències socials a l’IES Joaquima Pla Farreras de Sant Cugat del Vallès i Neus González, professora de Didàctica de les ciències socials a la UAB.

 

4 · Matèries d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania. L’Educació per la Ciutadania: una assignatura per construir la democràcia? El taller consistirà en ajudar a estructurar alguns conceptes bàsics de l’EpC (democràcia, pluralitat, ciutadania, cultura política, cultura cívica), i proposar diferents activitats pràctiques per realitzar amb l’alumnat.

Antoni Santisteban, professor de Didàctica de les ciències socials a la URV.

 

5 · Matèries de matemàtiques. Com treballar les matemàtiques d’acord amb el nou currículum: visió general i exemplificacions per primària i secundària.

Jordi Deulofeu, professor de Didàctica de les matemàtiques a la UAB.

 

6 · Matèries de música. La música: una àrea amb dimensió transversal.

Teresa Malagarriga, professora de Didàctica de l’expressió musical a la UAB.

 
7 · Matèries d’educació visual i plàstica- La didàctica de l'art: dimensions,  mètodes  i praxi a l'aula
Marta Balada Monclús, especialista en Didàctica de l’Art i membre de Projectes 58
  

8 · Matèries d’educació física. El nou currículum: una forma d’ensenyar i educar en competències?

Ernest Bosch, professor d’educació física de l’IES Sant Quirze de Sant Quirze del Vallès

 

9 · Matèries de tecnologies. La Tecnologia al nou currículum. El treball per projectes com a eix vertebrador de l’assignatura.

Roser Cussó, presidenta de l’Associació de Professorat de Tecnologia. Professora de Tecnologia l’IES Príncep de Viana de Barcelona

 

 

Inici de la inscripció: 29 d’octubre

Preu: 5 €

Es podrà fer a través de la nostra pàgina web (www.cdl.cat); o bé, a la delegació de Tarragona, al carrer Misser Sitges, 10, 1r B; de dilluns a divendres e 16:30h a 19:30h.

 

Al moment de fer la matrícula haureu de dir a quin dels tallers voleu participar.

 

Podeu contactar amb nosaltres:

A/e: delegaciotarragona@cdl.cat

        delegadatarragona@cdl.cat

Telf.: 977 23 95 23