Nous títols de formació professional

Pàgina principal

En el marc del desenvolupament de la llei LOE 2/2006 de 3 de maig, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, ha començat a publicar els Reials Decrets que estableixen els ensenyaments mínims dels nous cicles formatius. La implantació a Catalunya es farà a partir del curs 2009-2010. Fins el moment els títols publicats al BOE són els següents:

Tècnic Superior en Educació Infantil, Reial Decret 1394/2007, de 29 d’octubre

Tècnic Superior en Laboratori d’Anàlisi i Control de qualitat, Reial Decret 1395/2007, de 29 de octubre

Tècnic en Cuina i Gastronomia, Reial Decret 1396/2007, de 29 d’octubre

Tècnic en Emergències Sanitàries, Reial Decret 1397/2007, de 29 d’octubre

Tècnic en Mecanitzat, Reial Decret 1398/2007, de 29 d’octubre

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria, Reial Decret 1399/2007, de 29 d’octubre

Tècnic Superior en Audiologia Protèsica, Reial Decret 1685/2007, de 14 de desembre

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics, Reial Decret 1686/2007, de 14 de desembre

Tècnic Superior en la Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, Reial Decret 1687/2007, de 14 de desembre

Tècnic Superior en Vitivinicultura, Reial Decret 1688/2007, de 14 de desembre

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia, Reial Decret 1689/2007, de 14 de desembre

Tècnic en Serveis de Restauració, Reial Decret 1690/2007, de 14 de desembre

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Reial Decret 1691/2007, de 14 de desembre

Tècnic en Soldadura i Caldereria, Reial Decret 1692/2007 de 14 de desembre

Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques, Reial Decret 174/2008, de 8 de febrer

Tècnic Superior en Química Industrial, Reial Decret 175/2008, de 8 de febrer

Tècnic en Carrosseria, Reial Decret 176/2008, de 8 de febrer

Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Reial Decret 177/2008, de 8 de febrer

Tècnic en Planta Química, Reial Decret 178/2008, de 8 de febrer

Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, Reial Decret 219/2008, de 15 de febrer

Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i Fluids, Reial Decret 220/2008, de 15 de febrer

Tècnic Superior en Patronatge i Moda, Reial Decret 954/2008, de 6 de juny

Tècnic en Confecció i Moda, Reial Decret 955/2008, de 6 de juny

Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, Reial Decret 1177/2008, de 28 de juliol

Tècnic Superior en Automoció, Reial Decret 1796/2008, de 3 de novembre

Tècnic Superior en Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics, Reial Decret 1797/2008, de 3 de novembre

Tècnic en Olis d'Oliva i Vins, Reial Decret 1798/2008, de 3 de novembre

 

 

Els centres que vulguin fer alguna consulta sobre els nous cicles formatius poden adreçar-se al correu electrònic org_curriculum_fp.educacio@gencat.net